Дати за поправителни изпити по дисциплините водени от преподавателите в катедра Мениджмънт и социални дейности: 

График изпитна сесия - редовно обучение, летен семестър 2023-2024 г.

1 курс, редовно обучение 

2 курс, редовно обучение 

3 курс, редовно обучение​ 

4 курс, редовно обучение​ 


​График изпитна сесия - задочно обучение, летен семестър 2023-2024 г. 

1 курс, задочно обучение  

2 курс, задочно обучение  

3 курс, задочно обучение​  

4 курс, задочно обучение  Календарни планове

​летен семестър 2022-23, редовно обучение

Стратегически мениджмънт.pdf

Планиране и прогнозиране.pdf

Основи на управлението.pdf

Операционен мениджмънт ИМ.pdf

Операционен мениджмънт БМ.pdf

Маркетинг.pdf

Комуникационна политика.pdf

Компютърно базирани изследователски умения.pdf

Фирмено планиране.pdf

Управление на човешките ресурси-Л.pdf

Управление на човешките ресурси_ПА.pdf

Управление на човешките ресурси_ИМ.pdf

Управление на човешките ресурси ИКТ.pdf

Управление на иновациите.pdf
 

График за консултации