Важно за студентите в редовна форма на обучение!

Уважаеми, колеги, съгласно заповед на Ректора 2057/19.11.2020 се удължава срокът на онлайн обучение до 06.12.2020 г. при спазване на седмичния разпис на учебните занятия.

СЪОБЩЕНИЕ:
Уведомяваме всички студенти от I и II курс, които са преминали в дистанционна форма на обучение да влизат в платформата https://e-learning.uni-ruse.bg/ на „КАТЕДРА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ (изписана под всички факултети). Всяка седмица да изпращат по една задача на имейла на съответния преподавател, при когото са записани на спорт. След като се изпълнят съвестно поставените задачи, които ще са в полза за Вашето здраве и обучение, ще получите заверка по дисциплината „ФВС”.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И СПОРТУВАЙТЕ!

Седмичният разпис на студентите в редовна форма на обучение е пуликуван тук

Разписът на занятията за студентите в задочна форма на обучение е публикуван на адрес: https://bit.ly/2QxylqR

График изпитна сесия - редовно обучение, зимен семестър 2020-2021

1 курс, редовно обучение 

2 курс, редовно обучение 

3 курс, редовно обучение​

4 курс, редовно обучение ​

​График изпитна сесия - задочно обучение, зимен семестър 2020-2021 

 курс, задочно обучение​  
2  курс, задочно обучение 
 курс, задочно обучение  
4  курс, задочно обучение  
 курс, задочно обучение​  

Календарни планове

​зимен семестър 2018-19, редовно обучение

Стратегически мениджмънт.pdf

Планиране и прогнозиране.pdf

Основи на управлението.pdf

Операционен мениджмънт ИМ.pdf

Операционен мениджмънт БМ.pdf

Маркетинг.pdf

Комуникационна политика.pdf

Компютърно базирани изследователски умения.pdf

Фирмено планиране.pdf

Управление на човешките ресурси-Л.pdf

Управление на човешките ресурси_ПА.pdf

Управление на човешките ресурси_ИМ.pdf

Управление на човешките ресурси ИКТ.pdf

Управление на иновациите.pdf
 

График за консултации

зимен семестър 2018-19, преподаватели

консултацииМБР.jpg