Допълнителни изпитни дати, обявени от ФПНО за студенти от ФБМ, спец. Социални дейности, Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Икономика, Дигитален мениджмънт и иновации. 

График изпитна сесия - редовно обучение, летен семестър 2021-2022 

1 курс, редовно обучение 

2 курс, редовно обучение 

3 курс, редовно обучение​ 

4 курс, редовно обучение​ 

​График изпитна сесия - задочно обучение, летен семестър 2021-2022 

 курс, задочно обучение​  1-Grafik zadochno sas zali.pdf
2  курс, задочно обучение  2-Grafik zadochno sas zali.pdf
 курс, задочно обучение  3-Grafik zadochno sas zali.pdf
4  курс, задочно обучение  4Grafik zadochno sas zaliD.pdf
 курс, задочно обучение​  5Grafik zadochno sas zaliD.pdf


Дати за допълнителни изпити по дисциплини съгласно Решение на АС от 23.11.2021 

график по преподаватели РедовноЗимен21-22.pdf

Дати за допълнителни изпити по дисциплини от ФПНО


Важно за студентите в редовна форма на обучение!

Уважаеми, колеги, съгласно заповед на Ректора 1787/20.10.2021 занятията ще се провеждат онлайн. 

Разписът на занятията и линковете за виртуалните зали са пуликувани тук


Календарни планове

​зимен семестър 2018-19, редовно обучение

Стратегически мениджмънт.pdf

Планиране и прогнозиране.pdf

Основи на управлението.pdf

Операционен мениджмънт ИМ.pdf

Операционен мениджмънт БМ.pdf

Маркетинг.pdf

Комуникационна политика.pdf

Компютърно базирани изследователски умения.pdf

Фирмено планиране.pdf

Управление на човешките ресурси-Л.pdf

Управление на човешките ресурси_ПА.pdf

Управление на човешките ресурси_ИМ.pdf

Управление на човешките ресурси ИКТ.pdf

Управление на иновациите.pdf
 

График за консултации

зимен семестър 2018-19, преподаватели

консултацииМБР.jpg