График изпитна сесия - редовно обучение, летен семестър 2020-2021 ПРОВЕЖДА СЕ ОНЛАЙН!

1 курс, редовно обучение 

2 курс, редовно обучение 

3 курс, редовно обучение​ 

4 курс, редовно обучение​ 

​График изпитна сесия - задочно обучение, летен семестър 2020-2021 

 курс, задочно обучение​  
2  курс, задочно обучение  
 курс, задочно обучение  
4  курс, задочно обучение  
 курс, задочно обучение​  


Важно за студентите в редовна форма на обучение!

Уважаеми, колеги, съгласно заповед на Ректора 2057/19.11.2020 се удължава срокът на онлайн обучение до 06.12.2020 г. при спазване на седмичния разпис на учебните занятия.

Седмичният разпис на студентите в редовна форма на обучение е пуликуван тук

Разписът на занятията за студентите в задочна форма на обучение е публикуван на адрес: https://bit.ly/2QxylqR


Календарни планове

​зимен семестър 2018-19, редовно обучение

Стратегически мениджмънт.pdf

Планиране и прогнозиране.pdf

Основи на управлението.pdf

Операционен мениджмънт ИМ.pdf

Операционен мениджмънт БМ.pdf

Маркетинг.pdf

Комуникационна политика.pdf

Компютърно базирани изследователски умения.pdf

Фирмено планиране.pdf

Управление на човешките ресурси-Л.pdf

Управление на човешките ресурси_ПА.pdf

Управление на човешките ресурси_ИМ.pdf

Управление на човешките ресурси ИКТ.pdf

Управление на иновациите.pdf
 

График за консултации

зимен семестър 2018-19, преподаватели

консултацииМБР.jpg