График изпитна сесия - редовно обучение, зимен семестър 2022-2023

1 курс, редовно обучение 

2 курс, редовно обучение  

3 курс, редовно обучение​  

4 курс, редовно обучение​  

​График изпитна сесия - задочно обучение, зимен семестър 2022-2023 

1 курс, задочно обучение
курс, задочно обучение
3 курс, задочно обучение
4 курс, задочно обучение
5 курс, задочно обучение​  


Дати за допълнителни изпити по дисциплини съгласно Решение на АС от 23.11.2021 

график по преподаватели РедовноЗимен21-22.pdf

Дати за допълнителни изпити по дисциплини от ФПНО


Важно за студентите в редовна форма на обучение!

Уважаеми, колеги, съгласно заповед на Ректора 1787/20.10.2021 занятията ще се провеждат онлайн. 

Разписът на занятията и линковете за виртуалните зали са пуликувани тук


Календарни планове

​зимен семестър 2018-19, редовно обучение

Стратегически мениджмънт.pdf

Планиране и прогнозиране.pdf

Основи на управлението.pdf

Операционен мениджмънт ИМ.pdf

Операционен мениджмънт БМ.pdf

Маркетинг.pdf

Комуникационна политика.pdf

Компютърно базирани изследователски умения.pdf

Фирмено планиране.pdf

Управление на човешките ресурси-Л.pdf

Управление на човешките ресурси_ПА.pdf

Управление на човешките ресурси_ИМ.pdf

Управление на човешките ресурси ИКТ.pdf

Управление на иновациите.pdf
 

График за консултации

зимен семестър 2018-19, преподаватели

консултацииМБР.jpg