ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Бакалавър"

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Магистър"


Уважаеми дипломанти, след като си харесате СВОБОДНА тема е важно да следвате стъпките:

1) Да се уточните с научния ръководител и да получите неговото съгласие.

2) Да попълните електронна заявка срещу желаната тема. До 4 работни дни проверeте отново в списъка дали факултетният Ви № е добавен срещу заявената тема. 

3) След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.


Сроковете за предаване и защити на дипломните работи ще бъдат обявени допълнително.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИМНО ДИПЛОМИРАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-24 ГОДИНА

Информация от катедра "Бизнес развитие и иновации":
1. Краен срок за предаване на дипломните работи - 01.02.2024 г. /четвъртък/ в офиса на катедра Бизнес развитие и иновации - 2Б. 416.
2. Дипломните защити  ще се проведат на 09.02.2024г. от 09:00 ч. в зала 2Г.407 за студенти от спец. "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър"; "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг", "Мениджмънт на европейски проекти", "Бизнес администрация" (с ръковидители на ДР от катедра БРИ) ОКС "Магистър".

Информация от катедра "Мениджмънт и социални дейности":
1. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.01.2024г. /петък/ в офиса на катедра Мениджмънт и социални дейности - 2Г. 412.
2. Срок за изготвяне на рецензиите - 06.02.2024г.

Дипломна защита за специалност "Бизнес мениджмънт" - ОКС бакалавър,
специалност  "Здравен мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" - ОКС магистър  дата - 08.02.2024г. /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Г.408.

Държавен изпит за специалност "Здравен мениджмънт" - ОКС магистър дата - 08.02.2024г. от 8.30ч. в зала 2Г. 405.

Държавен изпит по Теория на управлението за студентите спец. Бизнес мениджмънт - ОКС "Бакалавър" дата - 8.02.2024г. от 10:00 в 2Б.412.

КАТЕДРА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Индустриален мениджмънт, се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 31.05.2022 г.      Отчет Стаж Бланка.docx 

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейности, ОКС "Бакалавър" следва да се предадат сканирани по е-мейл на гл.ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg с копие до Р. Славева rslaveva@uni-ruse.bg. Краен срок 28.05.2021 г.  бланка Преддипломна практика.pdf


Държавните изпити и защитите на дипломни работи през 2020/21 г. се проведоха онлайн, съгласно процедурите:

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит

Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение

Към дипломните работи завължително се прилага декларация за плагиатство. 

              

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект 
 ​ ​