​​​​​

За дипломанти 

На вниманието на дипломантите от ФБМ!

ТОГИТЕ

ЗА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (випуск 2017 г.)

ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА

21.09.2017 г. СРЕЩУ ДЕПОЗИТ ОТ 50 лв.

ПОЛУЧАВАНЕ –  от 08.30 ч. до 10.30 ч., 2Б.215

     ВРЪЩАНЕ –  от 12.30 ч. до 14.30 ч.,  2Б.215


Катедра „Икономика"

ИкономикаДИ092017.jpg

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

График за държавни изпити и дипломни защити, м. септември 2017

Държавен изпит

Дипломна защита

СпециалностДатаЗала/Начален час

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Публична администрация

Публична администрация

14.09.2017

(четвъртък)

2Б.408 / 10.00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт

14.09.2017

(четвъртък)

2Г.404 / 8.30 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

20.09.2017

(сряда)

2Б.412 / 10.00 часа
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Бакалаври

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

Индустриален мениджмънт

Магистри

Бизнес администрация

Предприемачество и иновации

Мениджмънт на европейски проекти

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт и маркетинг

20.09.2017

(сряда)

8.30 ч., 2Г.404 

8.30 ч., 2Г.204 

Дипломантите трябва да са в залите в 8:00 ч., за да си заредят презентациите.

Относно дипломните защити:

Предаване на дипломни работи (със заверени от факултетната  канцелария задания) до 12:00ч. на 11.09.2017г. в 2Б.416.

Получаване на рецензии на 18.09.2017г. от 2Б.416Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация
Микро- и макроикономика - за специалности Международни икономически отношения и Маркетинг
Маркетинг - за специалност Маркетинг

Икономика - за специалност Икономика

Теми за дипломни работи - 2016/17 учебна година

ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"