За дипломанти

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

График за държавни изпити и дипломни защити, м. септември 2018

Държавен изпит

Дипломна защита

СпециалностДатаЗала/Начален час

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Публична администрация

Публична администрация

25.09.2018

(вторник)

2Б.412 / 9.00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт

 

20.09.2018

(четвъртък)

2Г.404 / 10.15 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

08.10.2018

(понеделник)

2Б.412 / 9:00 часа
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Бакалаври

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

Индустриален мениджмънт

Магистри

Бизнес администрация

Предприемачество и иновации

Мениджмънт на европейски проекти

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт и маркетинг

25.09.2018

(вторник)

Ще работят две изпитни комисии, списъците за явяване с час и зала ще се обявят на 20.09.2018 при получаване на рецензиите

Относно дипломните защити:

Получаване на рецензии на 20.09.2018 г. от 2Б.416

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

Теми за дипломни работи 2017/18

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация"  

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми без фиксирана специалност  

Списъци на студенти, които имат право да разработват дипломни работи

Специалност "Бизнес мениджмънт" задочна форма на обучение

Специалност "Бизнес мениджмънт" редовна форма на обучение

Специалност "Публична администрация" редовна форма на обучение

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​