За дипломанти

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Уважаеми дипломанти, може да подпишете дипломите си в 1.340 до 24.07.2020 от 8 до 12 и от 13 до 17 ч. (без събота и неделя). Който не е дал снимка е необходимо да занесе снимка за диплома размер 3,5 на 4,5 см.

КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

СПИСЪК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМАНТИ от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие" 24-26.06.2012 

МБР.png

Икономика.png

ЕМОС.png


Процедура за дипломни защити в извънредно положение - АС от 28.04.2020

Процедура онлайн държавни изпити - АС от 26.05.2020

До дипломни защити и държавни изпити ще бъдат допуснати студенти, които са направили следното: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ.pdf

заДипломанти062020.pngSlide2.PNG

Slide3.PNGSlide4.PNG

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 05 юни 2020 г.

 Отчет Стаж Бланка.docx                      

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

Уважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. След като си изберете тема е важно да изпратите заявление на адрес tangelova@uni-ruse.bg с копие до mboneva@uni-ruse.bg, съдържащо: избраната тема, ръководителя, вашите имена, специалност, факултетен номер, име, фамилия, имейл и телефон за връзка. На следващия работен ден да проверите отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. Когато се уверите, че сте добавени трябва да се свържете с ръководителя, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.

Краен срок за заявяне на тема: 31.01.20120 г.

Краен срок за получаване на задание: 17.02.2020 г.

Теми за дипломни работи 2019/20

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност "Публична администрация"

Теми подходящи за трите специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация"

ОКС "Магистър"

Теми за магистри, обучавани в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​