За дипломанти

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"


Теми за дипломни работи 2018/19

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация" 

Теми подходящи за специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" 

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми подходящи за различни специалности оп ПН "Администрация и управление"  

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​