За дипломанти

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

График за държавни изпити и дипломни защити, септември 2019

Държавен изпит

Дипломна защита

СпециалностДатаЗала/Начален час

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Публична администрация

Публична администрация

26.09.2019

(четвъртък)

2Б.412 / 9.00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт

 

26.09.2019

(четвъртък)

2Г.404 / 8:30часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

19,09.2019

 (четвъртък)

2Б.412 / 9.00 часа
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Бакалаври

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

Индустриален мениджмънт

Магистри

Бизнес администрация

Предприемачество и иновации

Мениджмънт на европейски проекти

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт и маркетинг

26.09.2019

(четвъртък)

 2Г.407/8:30 часа

Относно дипломните защити:

Получаване на рецензии на 24.09.2019 г. от 2Б.416

Списъци с датите и поредността на явяване на 24.09.2019 г.


Теми за дипломни работи 2018/19

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация" 

Теми подходящи за специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" 

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми подходящи за различни специалности оп ПН "Администрация и управление"  

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​