За дипломанти

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Държавните изпити и защитите на дипломни работи ще се проведат онлайн, съгласно процедурите:

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит

Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение

Списъци за явяване на дипломни защити за студенти към катедра "Мениджмънт и социални дейности", спец. "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация", "Бизнес администрация": 

СПИСЪК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМАНТИ
от катедра „Бизнес развитие и иновации”
линк https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/z2f-2fx-qfm 
 на 23.06.2021 г. (сряда) от 8:30 часа  (дипломантите да са на линия в 8:15 часа)
Специалност "Индустриален мениджмънт"

1 - 165507
2 - 175036
3 - 175053
4 - 165502
5 - 165509
6 - 165512
7 - 175037
8 - 175046
9 - 185526
10 - 175536
11 - 125099

СПИСЪК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМАНТИ
от катедра „Бизнес развитие и иновации”
линк https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/z2f-2fx-qfm 
 на 24.06.2021 г. (четвъртък) от 8:30 часа  (дипломантите да са на линия в 8:15 часа)

1 - 205804 БА
2 - 205835 БА
3 - 205820 БА
4 - 205810 БА 
5 - 205826 МЕП
6 - 205842 МЕП
7 - 205808 МЕП
8 - 205818 МЕП
9 - 205701 ИММ

СПИСЪК ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМАНТИ
от катедра „Бизнес развитие и иновации”
линк https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/z2f-2fx-qfm
 на 25.06.2021 г. (петък) от 8:30 часа  (дипломантите да са на линия в 8:15 часа)
Специалност "Индустриален мениджмънт", филиал Видин
1 - 175262
2 - 175253
3 - 175264
4 - 175277
5 - 175272
6 - 175275
7 - 175260
8 - 175271
9 - 175258
10 - 175251
11 - 175254
12 - 175250
13 - 175261
14 - 175259
15 - 175265
16 - 165075
17 - 175266


Към дипломните работи завължително се прилага декларация за плагиатство. 


Уважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. След като си изберете тема е важно да се уточните с научния ръководител (контакти) и да изпратите съобщение до mboneva@uni-ruse.bg, съдържащо: избраната тема, ръководителя, вашите имена, специалност, факултетен номер, име, фамилия, имейл и телефон за връзка. На следващия работен ден проверeте отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа. Краен срок за заявяне на тема: 31.01.2021 г.

Списък с теми за дипломни работи, спец. БМ, ИМ, ПА, ОКС "Бакалавър" за 2020/21 уч. година

Списък с теми за дипломни работи, спец. БА, МЕП, ПИ, ИММ, ИМ, ОКС "Магистър" за 2020/21 уч. година


КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 05 юни 2020 г.

 Отчет Стаж Бланка.docx                      

Краен срок за получаване на задание: 17.02.2020 г.

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​