За дипломанти

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

За изостанало дипломиране срокът за предаване на дипломните работи е 25.01.2021.

Държавният изпит (за изостанало дипломиране) по Теория на управлението ще се проведе онлайн на 27.01, начален час 10.00. Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит.


Уважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. След като си изберете тема е важно да се уточните с научния ръководител (контакти) и да изпратите съобщение до mboneva@uni-ruse.bg, съдържащо: избраната тема, ръководителя, вашите имена, специалност, факултетен номер, име, фамилия, имейл и телефон за връзка. На следващия работен ден проверeте отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа. Краен срок за заявяне на тема: 31.01.2021 г.

Списък с теми за дипломни работи, спец. БМ, ИМ, ПА, ОКС "Бакалавър" за 2020/21 уч. година

Списък с теми за дипломни работи, спец. БА, МЕП, ПИ, ИММ, ИМ, ОКС "Магистър" за 2020/21 уч. година


КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 05 юни 2020 г.

 Отчет Стаж Бланка.docx                      

Краен срок за получаване на задание: 17.02.2020 г.

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​