ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Бакалавър"

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Магистър"


Уважаеми дипломанти, след като си харесате СВОБОДНА тема е важно да следвате стъпките:

1) Да се уточните с научния ръководител и да получите неговото съгласие.

2) Да попълните електронна заявка срещу желаната тема. До 4 работни дни проверeте отново в списъка дали факултетният Ви № е добавен срещу заявената тема. 

3) След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.


Сроковете за предаване и защити на дипломните работи ще бъдат обявени допълнително.КАТЕДРА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Индустриален мениджмънт, се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 31.05.2022 г.      Отчет Стаж Бланка.docx 

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейности, ОКС "Бакалавър" следва да се предадат сканирани по е-мейл на гл.ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg с копие до Р. Славева rslaveva@uni-ruse.bg. Краен срок 28.05.2021 г.  бланка Преддипломна практика.pdf


Държавните изпити и защитите на дипломни работи през 2020/21 г. се проведоха онлайн, съгласно процедурите:

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит

Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение

Към дипломните работи завължително се прилага декларация за плагиатство. 

              

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект 
 ​ ​