ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

ВАЖНО за зимно дипломиране 2023 г.!

Държавният изпит по Теория на управлението  ще се проведе на 30.01.2023 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в зала 2Б. 412.

Съобщение от катедра "Бизнес развитие и иновации"

Срокът за предаване на дипломните работи за студенти от специалности "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг", "Мениджмънт на европейски проекти"  е 12:00 ч. на 30.01.2023 г. (понеделник) в 2Б.416 при г-жа Теодора Ангелова. 

Дипломните защити ще бъдат на 03.02.2022 (петък) от 9:00 часа в зала 2Г.408 пред комисия на катедра "Бизнес развитие и иновации".

Съобщение от катедра "Мениджмънт и социални дейности"
На вниманието на студентите от специалностите: Бизнес мениджмънт, Публична администрация - ОКС Бакалавър и Предприемачество и иновации - ОКС Магистър:

  • Срокът за предаване на дипломните работи за желаещите да се явят през зимната сесия е 26.01.2023г. /четвъртък/ до 12.00ч. в каб. 2Б 416.
  • За Специалност Бизнес администрация - ОКС Магистър с ръководители на ДР от катедра "Мениджмънт и социални дейности" е същия срок - 26.01.2023г. /четвъртък/ до 12:00 ч. в каб. 2Б. 416 при г-жа Ралица Славева.
Дипломната защита ще се проведе на 3.02.2023г. /петък/ от 8.30ч. в зала  2Б.408.


Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Бакалавър"

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Магистър"


Уважаеми дипломанти, след като си харесате СВОБОДНА тема е важно да следвате стъпките:

1) Да се уточните с научния ръководител и да получите неговото съгласие.

2) Да попълните заявка в е-формуляр. След наколко работни дни проверeте отново в списъка дали факултетният Ви № е добавен срещу заявената тема. 

3) След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.


Сроковете за предаване и защити на дипломните работи ще бъдат обявени допълнително.


!! ВАЖНО за студентите от спец. "Бизнес мениджмънт", ДФО, випуск 2018!!!

Дипломни работи имат право да разработват само студенти, чийто среден успех до осми семестър включително е минимум 4.50.
Преди да бъде ангажирана тема за дипломна работа от предоставения списък, всеки студент трябва да се свърже с Инспектор факултетна канцелария "Бизнес и мениджмънт"- Миглена Йорданова, за да получи потвърждение, че отговаря на по-горе посоченото условие.
Контакти инспектор факултетна канцелария ФБМ:
телефон: + 359 82 888 737
e-mail: myordanova@uni-ruse.bg

Катедра МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

След като си харесате СВОБОДНА тема е важно да се уточните с научния ръководител и, когато получите неговот съгласие да попълните заявка в е-формуляр. На следващия работен ден проверeте отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.


ВАЖНО за ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ

Краен срок за предаване на дипломните работи 10.06.2022 г. в каб. 2Б.416. Този срок важи за дипломантите от специалности: Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Социални дейности, Предприемачество и иновации, Бизнес администрация, Клинична социална работа, Индустриален мениджмънт и маркетинг.

Дати за Дипломни защити за студентите от специалностите:
Бизнес мениджмънт,Публична администрация, Бизнес администрация и Предприемачество и иновации -   23.06 и 24.06 2022г.
Дипломни защити за студентите от специалностите
Социални дейности и Клинична социална работа - 25.06 и 26.06 2022г.
Допълнително ще бъде уточнен час и зала.


ВАЖНО за ЗИМНО ДИПЛОМИРАНЕ

График за провеждане на Държавни изпити за  специалност „Бизнес мениджмънт"  - февруари  2022 г. 

датаДържавен изпитчас 

01.02.22г.

(вторник)

Държавен изпит по „Теория на управлението"13.00 ч.https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/qr2-dla-14r-uaf
15.02.22г. (вторник)Държавен изпит по „Обща икономическа теория" 8.30 ч.

Онлайн /допълнително ще бъде уточнен линка/

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит


Защитите на дипломни работи на студенти от специалности: "Индустриален мениджмънт" - ОКС "Бакалавър", "Индустриален мениджмънт" - ОКС "Магистър" и "Бизнес администрация" ОКС "Магистър" (ф. №205817) ще се проведат на 28.01.2022 г. от 10:00. Дипломантите ще получат допълнителни указания по е-поща.


Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение


График за провеждане на Дипломна защита за

 специалностите: „Бизнес  мениджмънт", „Публична администрация",

Бизнес администрация и Предприемачество и иновации

 - 03 февруари  2022 г. 

 

Специалности:  Бизнес мениджмънт

Публична администрация, Бизнес администрация Предприемачество и иновации

 
датаДипломна защитачас

03.02.2022г.

(четвъртък)

Дипломна защита 14.30 ч.
Онлайн на следния линк:

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/77857295954?pwd=UlNIMzdrTDlhcWNMZ3BEcHdKR3g2QT09

Meeting ID: 778 5729 5954

Passcode: 076918 

 
Ф.№Специалност
1175848Специалност Бизнес администрация, ОКС Магистър
2205830Специалност Бизнес администрация, ОКС Магистър
3205806Специалност Бизнес администрация, ОКС Магистър
4205827Специалност Бизнес администрация, ОКС МагистърУважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. Когато заредите списъка за ОКС "Бакалавър" или "Магистър" от горния ляв ъгъл изберете своята специалност, за да се покажат темите, от които можете да избирате.След като си харесате СВОБОДНА тема е важно да се уточните с научния ръководител и, когато получите неговот съгласие да попълните заявка в е-формуляр. На следващия работен ден проверeте отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.
Важни срокове:
- заявяне на тема до 15.12.2021 г.
- получаване на задание до 19.02.2022 г.

КАТЕДРА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Индустриален мениджмънт, се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 31.05.2022 г.      Отчет Стаж Бланка.docx 

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейности, ОКС "Бакалавър" следва да се предадат сканирани по е-мейл на гл.ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg с копие до Р. Славева rslaveva@uni-ruse.bg. Краен срок 28.05.2021 г.  бланка Преддипломна практика.pdf


Държавните изпити и защитите на дипломни работи през 2020/21 г. се проведоха онлайн, съгласно процедурите:

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит

Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение

Към дипломните работи завължително се прилага декларация за плагиатство. 

              

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​