За дипломанти

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

График за държавни изпити и дипломни защити, м. февруари 2018

Държавен изпит

Дипломна защита

СпециалностДатаЗала/Начален час

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Публична администрация

Публична администрация

02.02.2018

(петък)

2Б.412 / 9.00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт

Маркетинг

МИО

Икономика

02.02.2018

(петък)

2Г.404 / 8.30 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

01.02.2018

(четвъртък)

2Б.412 / 9:00 часа
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Бакалаври

Бизнес мениджмънт

Публична администрация

Индустриален мениджмънт

Магистри

Бизнес администрация

Предприемачество и иновации

Мениджмънт на европейски проекти

Индустриален мениджмънт

Индустриален мениджмънт и маркетинг

01.02.2018

(четвъртък)

2Г.404/9:00 часа

Относно дипломните защити:

Получаване на рецензии на 29.01.2018 г. от 2Б.416

​​​​​

Теми за дипломни работи 2017/18

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация"  

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми без фиксирана специалност  

Списъци на студенти, които имат право да разработват дипломни работи

Специалност "Бизнес мениджмънт" задочна форма на обучение

Специалност "Бизнес мениджмънт" редовна форма на обучение

Специалност "Публична администрация" редовна форма на обучение

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация
Микро- и макроикономика - за специалности Международни икономически отношения и Маркетинг
Маркетинг - за специалност Маркетинг

Икономика - за специалност Икономика

Теми за дипломни работи - 2016/17 учебна година

ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"