ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

Студентите, които ще се явяват на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ да посетят факултетната канцелария (1.340) в срок най-късно 5 работни дни преди датата на държавния изпит. Да носят 2  снимки (размер 3,5/4 см) и бележка за 20 лв., платени в касата или по банков път (такса за диплома).
Държавният изпит по Теория на управлението ще се проведе на 27.06 от 09:00 часа в 2Б.412.


- ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за специалностите:
"Индустриален мениджмънт" и "Дигитален мениджмънт и иновации", ОКС "Бакалавър" на 21.06.2024 г. от 09:00 ч. в 2Г.407
Ред за защити на студентите с факултетни номера: 205588; 205591; 205049; 205041; 205042; 205045; 205072; 205047; 205111; 205503; 205043; 205046; 205069; 205044; 205062; 205076; 205110; 205060; 205070.

- ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за специалностите:
в ОКС "Магистър "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг", "Мениджмънт на европейски проекти" и "Бизнес администрация" (с ръководители от кат. БРИ) на 25.06.2024 г. от 09:00 ч. в 2Б.408
Ред за защити на студентите с факултетни номера: 225836; 235827; 225818; 235805; 235701; 235702. 

- ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за Филиал Видин специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър" на 26.06.2024 г. от 08:30 ч.
Ред за защити на студентите с факултетни номера: 205540; 205201; 205202; 205203; 205204; 205205;  205207; 205211; 205216; 205218; 205220; 205221; 205223; 205424; 205225; 205227; 205228; 205228.


- ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за специалностите:
"Бизнес мениджмънт" - ОКС бакалавър: "Здравен мениджмънт", "Предприемачество и иновации" и "Бизнес администрация" (с ръководители от кат. МСД) - ОКС магистър  дата - 20.06.2024г. /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Б.407 студентите с факултетни номера: 215825; 235827; 205028; 205012; 205025; 205003; 205021; 205019; 205004; 205026; 205013; 205030; 205108; 205553; 205546; 205534; 195532; 195539; 205563; 205535; 205550.

- ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за специалностите:
"Социални дейности" - ОКС бакалавър и "Клинична социална работа"- ОКС магистър дата - 20.06.2024г /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Г.407 студенти с факултетни номера: 209413; 209403; 209402; 139509; 209415; 209419; 225841; 179724; 235820; 225803; 235828.

- ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за специалностите:

"Социални дейности" - ОКС бакалавър, "Клинична социална работа" и "Здравен мениджмънт" - ОКС магистър дата - 20.06.2024г. от 8.30ч. в зала 2Г. 405

Срок за предаване на дипломните работи 10.06.2024г. /понеделник/!
В 2Б.416 за специалности: "Индустриален мениджмънт", "Дигитален мениджмънт и иновации", "Индустриален мениджмънт и маркетинг". В периода 03-10.06. (работните дни) между 09:00 и 10:30 ч. При невъзможност за предаване в оказаното време да се предадат на научните ръководители в указания срок.

В 2Г.412 за специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Социални дейности - ОКС Бакалавър и Предприемачество и иновации, Клинична социална работа, Здравен мениджмънт, Социално предприемачество и Бизнес администрация /с ръководител от кат. МСД/ - ОКС Магистър.

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Бакалавър"

Списък с теми за дипломни работи, ОКС "Магистър"

Уважаеми дипломанти, след като си харесате СВОБОДНА тема е важно да следвате стъпките:

1) Да се уточните с научния ръководител и да получите неговото съгласие.

2) Да попълните електронна заявка срещу желаната тема. До 4 работни дни проверeте отново в списъка дали факултетният Ви № е добавен срещу заявената тема. 

3) След това ще контактувате с научния си ръководител, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.


Сроковете за предаване и защити на дипломните работи ще бъдат обявени допълнително.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗИМНО ДИПЛОМИРАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-24 ГОДИНА

Информация от катедра "Бизнес развитие и иновации":
1. Краен срок за предаване на дипломните работи - 01.02.2024 г. /четвъртък/ в офиса на катедра Бизнес развитие и иновации - 2Б. 416.
2. Дипломните защити  ще се проведат на 09.02.2024г. от 09:00 ч. в зала 2Г.407 за студенти от спец. "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър"; "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг", "Мениджмънт на европейски проекти", "Бизнес администрация" (с ръковидители на ДР от катедра БРИ) ОКС "Магистър".

Информация от катедра "Мениджмънт и социални дейности":
1. Краен срок за предаване на дипломните работи - 26.01.2024г. /петък/ в офиса на катедра Мениджмънт и социални дейности - 2Г. 412.
2. Срок за изготвяне на рецензиите - 06.02.2024г.

Дипломна защита за специалност "Бизнес мениджмънт" - ОКС бакалавър,
специалност  "Здравен мениджмънт" и "Предприемачество и иновации" - ОКС магистър  дата - 08.02.2024г. /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Г.408.

Държавен изпит за специалност "Здравен мениджмънт" - ОКС магистър дата - 08.02.2024г. от 8.30ч. в зала 2Г. 405.

Държавен изпит по Теория на управлението за студентите спец. Бизнес мениджмънт - ОКС "Бакалавър" дата - 8.02.2024г. от 10:00 в 2Б.412.

КАТЕДРА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Индустриален мениджмънт, се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 31.05.2022 г.      Отчет Стаж Бланка.docx 

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж от студентите в спец. Бизнес мениджмънт, Публична администрация и Социални дейности, ОКС "Бакалавър" следва да се предадат сканирани по е-мейл на гл.ас. д-р Милена Тодорова - mtodorova@uni-ruse.bg с копие до Р. Славева rslaveva@uni-ruse.bg. Краен срок 28.05.2021 г.  бланка Преддипломна практика.pdf


Държавните изпити и защитите на дипломни работи през 2020/21 г. се проведоха онлайн, съгласно процедурите:

Процедура за провеждане на онлайн държавен изпит

Процедура за провеждане на дипломни защити в условията на извънредно положение

Към дипломните работи завължително се прилага декларация за плагиатство. 

              

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект 
 ​ ​