За дипломанти

ДИ-ДЗ-012020.jpg

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

Уважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. След като си изберете тема е важно да изпратите заявление на адрес tangelova@uni-ruse.bg с копие до mboneva@uni-ruse.bg, съдържащо: избраната тема, ръководителя, вашите имена, специалност, факултетен номер, име, фамилия, имейл и телефон за връзка. На следващия работен ден да проверите отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. Когато се уверите, че сте добавени трябва да се свържете с ръководителя, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.

Краен срок за заявяне на тема: 31.01.20120 г.

Краен срок за получаване на задание: 17.02.2020 г.

Теми за дипломни работи 2019/20

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност "Публична администрация"

Теми подходящи за трите специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация"

ОКС "Магистър"

Теми за магистри, обучавани в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​