​​​​​

За дипломанти 

Теми за дипломни работи 2017/18

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация"  

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми без фиксирана специалност  

Списъци на студенти, които имат право да разработват дипломни работи

Специалност "Бизнес мениджмънт" задочна форма на обучение

Специалност "Бизнес мениджмънт" редовна форма на обучение

Специалност "Публична администрация" редовна форма на обучение

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация
Микро- и макроикономика - за специалности Международни икономически отношения и Маркетинг
Маркетинг - за специалност Маркетинг

Икономика - за специалност Икономика

Теми за дипломни работи - 2016/17 учебна година

ОКС "Бакалавър"
ОКС "Магистър"