За дипломанти

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ!

До дипломни защити и държавни изпити ще бъдат допуснати студенти, които са направили следното: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ.pdf

заДипломанти062020.pngSlide2.PNG

Slide3.PNGSlide4.PNG

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

Отчетите за проведен преддипломен стаж се изпращат в електронен вид  на tangelova@uni-ruse.bg. Срок: 05 юни 2020 г.

 Отчет Стаж Бланка.docx

График за държавни изпити и дипломни защити, м. юни 2020 г.                         

Държавен изпит/

Дипломна защита

СпециалностДатаНачален час / зала

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 Публична администрация

Публична администрация

25.06.2020

четвъртък

9:00 часа

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт  ще се обяви по-късно 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт и Публична администрация

18.06.2020

четвъртък

9:00 часа
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИБизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт, Бизнес администрация, Предприемачество и иновации, Мениджмънт на европейски проекти, Индустриален мениджмънт и маркетинг (бакалаври и магистри)ще се обяви по-късно 

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ 10.06.2020 г.

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

Уважаеми дипломанти, публикуваме на вашето внимание списъци с теми за дипломни работи. След като си изберете тема е важно да изпратите заявление на адрес tangelova@uni-ruse.bg с копие до mboneva@uni-ruse.bg, съдържащо: избраната тема, ръководителя, вашите имена, специалност, факултетен номер, име, фамилия, имейл и телефон за връзка. На следващия работен ден да проверите отново в списъка дали сте добавени срещу заявената тема. Когато се уверите, че сте добавени трябва да се свържете с ръководителя, за да получите задание, по което ще разработите своята дипломна работа.

Краен срок за заявяне на тема: 31.01.20120 г.

Краен срок за получаване на задание: 17.02.2020 г.

Теми за дипломни работи 2019/20

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност "Публична администрация"

Теми подходящи за трите специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация"

ОКС "Магистър"

Теми за магистри, обучавани в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"

Конспекти за държавни изпити

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​