За дипломанти

КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

 

График за държавни изпити и дипломни защити, м. юни 2018 г. 

                                              

Държавен изпит/

Дипломна защита

СпециалностДатаНачален час / зала

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 Публична администрация

Публична администрация

25.06.2018

понеделник

9.00 ч. / 2Б.412

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 Обща икономическа теория

Бизнес мениджмънт  (редовно обучение)

25.06.2018

понеделник

8.00 ч. / 2Г.404
Бизнес мениджмънт (задочно обучение и от минали години)

25.06.2018

понеделник

14.00 ч. / 2Г.404

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Теория на управление

Бизнес мениджмънт и Публична администрация

02.07.2018

понеделник

9.00 ч. / 2Б.412
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИБизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт, Бизнес администрация, Предприемачество и иновации, Мениджмънт на европейски проекти, Индустриален мениджмънт и маркетинг (бакалаври и магистри)

21.06.2018 четвъртък

22.06.2018 петък

13:00 ч.

8.30 ч.
 

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ В КАТЕДРАТА (2Б.416)  08.06.2018 г

РЕЦЕНЗИИ ЩЕ СЕ ПОЛУЧВАТ ОТ КАТЕДРАТА (2Б.416) НА 18.06.2018 г. 

СПИСЪК С ПОРЕДНОСТТА ЗА ЯВЯВАНЕ и ЗАЛИТЕ на  21 и 22.6.2018 г. Списък явяване-06.2018.pdf

Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие"

Теми за дипломни работи 2017/18

ОКС "Бакалавър"

Теми за специалност "Бизнес мениджмънт" 

Теми за специалност "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Публична администрация"  

ОКС "Магистър"

Теми за специалност  "Бизнес администрация" 

Теми за специалност  "Индустриален мениджмънт" 

Теми за специалност  "Мениджмънт на европейски проекти" 

Теми за специалност "Предприемачество и иновации" 

Теми без фиксирана специалност  

Списъци на студенти, които имат право да разработват дипломни работи

Специалност "Бизнес мениджмънт" задочна форма на обучение

Специалност "Бизнес мениджмънт" редовна форма на обучение

Специалност "Публична администрация" редовна форма на обучение

Конспекти

Теория на управлението - за специалност Бизнес мениджмънт и Публична администрация
Конспект ОИТ - за спецалност Бизнес мениджмънт
Публична администрация - за специалност Публична администрация

 
Методически указания за разработване на дипломна работа/проект  ​ ​