Уважаеми АЛУМНИ на факултет Бизнес и мениджмънт!

Тук ще намирате и актуална информация за срещи, организирани от факултета, на които ще можете да споделяте своя опит и достижения, да опресните контактите си със своите колеги и преподаватели, да се запознаете с нови хора, да получите или споделяте нови идеи за бъдещи съвместни проекти и дейности.

Включете се и в алумни групите facebook-logo.pngв социалните медии, за да следите онлайн всичко, случващо се в пространството факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

Следете блога "Реализирани студенти от ФБМ".


​Моля, попълвайте информация в базата данни всеки път, когато сменяте своята работа. Това ще ни помогне да следим развитието на нашите випускници в тяхната реализация.