​​​​​    Технологичното обучение в Русенски университет "Ангел Кънчев" започва през 1954 година от хонорованите преподаватели инж. Стефан Попсавов, инж. Иван Димитров и инж. Рафаел Бераха. През 1955 година са назначени и първите редовни асистенти – инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов и инж. Яким Якимов. Като майстор специалист е назначен техникът Васил Димитров.
    Като административна единица в Русенския университет „Ангел Кънчев" катедрата е основана през 1957 година под наименованието "Технология и обработка на металите", с ръководител д-р Вълчо Мичев, преподаватели и асистенти инж. Богомил Антонов, инж. Станислав Стаменов, инж. Нако Наков, инж. Яким Якимов и техник Васил Димитров. Така се поставя началото на бъдещия Машинно-технологичен факултет.
    През 1972 катедра "Технология и обработка на металите" се разделя и се основават катедрите "Металознание и технология на металите" и „Технология на машиностроенето и металорежещи машини", а през 1992 година част от преподавателите основават катедра "Метрология и качество в машиностроенето". През 2000 година се сливат катедрите "Метрология и качество в машиностроенето" и "Технология на машиностроенето и металорежещи машини" и се образува сегашната катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини".
​  Катедра "ТММРМ" е профилираща катедра, отговаряща за обучението на студентите от специалностите "Машинно инженерство", "Индустриално инженерство", „Мениджмънт на качеството и метрология" и „Механотехника и мехроника". Преподаватели от катедрата водят занятия на студенти от другите факултети по дисциплини, осигуряващи технологичните им умения.

От създаването й до сега ръководители на катедрата последователно са били следните хабилитирани преподаватели: 
Научно званиеИме ФамилияГод​ини
проф.Вълчо Мичев1957-1963
проф.Радослав Тодоров1963-1965
проф.Нако Наков1965-1972
проф.Нако Наков1972-1976
проф.Александър Сучков1976-1977
проф.Стефан Велчев1977-1979
доц.Любен Димитров1979-1989
проф.Стефан Велчев1989-1995
проф.Велико Иванов1995-2003
проф.​
​Михаил Кършаков​2003-2015
проф.​Веселин Григоров.01.2015 - .04.2015
доц.
Красимир Иванов2015-​2020СПИСЪК

на научно-преподавателския състав на катедра ТММРМ (октомври 1954 – ноември 2018)

№​​Научно званиеИме Презиме ФамилияГодина на ражданеРабота в катедрата ​​
отдо
1проф. инж.Александър Григоров Сучков1927​19641986
2проф. д-рНако Иванов Наков 192819541992
3доц. д-рБогомил Тотев Антонов 193019541965
4гл.ас.Яким Василев Якимов193019551965
5проф.инж.Гатю Костадинов Гатев 193119611994
6ас. инж.Рафаел Бераха193119541965
7доц. д-рЛюбен Петров Димитров 193319591994
8проф.дтнВладимир Денев  Витлиемов 193419582001
9доц. д-рКирил Радев Русев 193419611994
10проф. д-рСтефан Димитров Велчев 193519612002
11доц. д-рТеодосий Ганчев Тошков 193519601992
12гл.ас.Бончо Николов Бонев 193619701982
13доц. д-рСтефан Илиев Георгиев 193919682006
14гл.ас.Светлозар Георгиев Иванов 194019672004
15проф. д-рВасил Иванов Георгиев 194119671985
16доц. д-рДрагни Георгиев Драгнев 194119691992
17доц. д-рТодор Петров Тодоров 194219681988
18гл.ас.Хрант Кехам Дограмаджиян 194219662005
19доц. д-рСтефан Веселинов Вичев 194319742010
20доц. д-рПарашкев Тонев Енчев 194319672010
21гл.ас.Васил Николов Джамбазов 194319701979
22проф. дтнВелико Колев Иванов 194419732011
23доц. д-рВеселин Василев Заяков 194519682010
24гл.ас.Илия Апостолов Ерусалимов 194519721997
25ст.ас.Милко Георгиев Тодоров 194519801988
26проф. дтнВасил Стефанов Костадинов 194619732011
27проф. д-рИван Замфиров Иванов 194619722012
28​доц. д-рРачо Христов Рачев 194619761985
29гл.ас.Димитър Костов Станков 194619751985
30гл.ас.Стойчо Минчев Стоев 194619751986
31проф. д-рМихаил Колев Кършаков 194719752015
32доц. д-рЦвятко Станев Корийков 194719732012
33ас.инж.Донка Стефанова194819741977
34проф. д-рИван Колев Иванов             194819752015​
35доц. д-рГеорги Василев Ненов 194819742014
36гл.ас.Димитър Георгиев Митев 194819791986
37проф. д-рЮлиян Пенчев Младенов 194919752014
38доц. д-рМирослав Станчев Пенчев 194919732014
39гл.ас.Любомир Тодоров Томов 195019801997
40гл.ас.Калин Стоянов Караджов 195119861999
41доц. д-рПетър Недялков Ангелов195119772017
42доц. д-рМилко Димитров Енчев 195319802018
43доц. д-рИво Йорданов Атанасов 19531986-
44проф​. дтнВеселин Иванов Григоров 19541979-
45гл.ас.Андрей Георгиев Андреев195419871992
46гл.ас. д-рСава Иванов Савов 195519862000
47доц. д-рКрасимир Атанасов Иванов 195819872021
48проф. д-рБранко Душков Сотиров     19581992-
49ст.ас.Ваньо Вергилов Василев 195919861997
50доц. д-рТамаш Сечи   195919852000
51гл.ас. д-рАтанас Иванов Иванов 195919871998
52проф. д-рРосица Митева Сечи 195919852000
53гл.ас. д-рИван Евгениев Попов 195919871992
54проф. д-рСтефан Симеонов Димов    195919891995
55гл.ас. д-рМладен Илиев Петров19591988-
56гл.ас. д-рВаньо Николов Киров 196119892000
57ст.ас.Цветан Петров Господинов 196119892000
58ст.ас.Ивайло Стефанов Димитров 196119951996
59доц. д-рТихомир Миленов Тодоров 19611988-
60доц. д-рДимитър Стефанов Димитров 19621988​-
61доц. д-рИванка Василева Пеева       19641987-
62доц. д-рБорис Борисов Сакакушев196819962020
63гл.ас., д-р​Светлана Колева Йорданова19692004-
64проф. д-рДаниел Михайлов Братанов196920062011
65доц. д-рАлександър Кирилов Иванов19742002-
66доц. д-рДанко Христов Тонев19762003-
67гл.ас. д-рЦветелин Кирилов Георгиев19762003-
68гл.ас. д-рСветлин Димитров Първанов19792007-
6​9гл.ас. д-рНиколай Тодоров Станков19802012-


СПИСЪК

на помощно-техническия състав на катедра ТММРМ към ноември 2018 година


СПИСЪК

на сътрудници от помощно-техническия състав на катедра ТММРМ работили в предходни периоди