Ръководител катедра: доц. д-р Митко Николов
Корпус 1, каб. 204
тел. 888 458
E-mail: mnikolov@uni-ruse.bg

Административен секретар: инж. Галина Алипиева
Корпус 1, каб. 204
тел. 888 522
E-mail: galipieva@uni-ruse.bg