Основните научни направления, по които се водят лекции и упражнения, са:

 • Теория на възпитанието;
 • Дидактика;
 • История на педагогиката;
 • Предучилищна педагогика;
 • Основи на началната училищна педагогика;
 • Основи на социалната педагогика и социалната работа;
 • Специална педагогика;
 • Социално-педагогическа работа в училище;
 • Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище;
 • Педагогика и технология на играта;
 • Педагогика на семейното възпитание;
 • Сравнително образование;
 • Педагогическа диагностика;
 • Педагогика за специалностите "Български език и литература" и "Математика и информатика";
 • Обща, възрастова и педагогическа психология;
 • История на България;
 • История на религиите;
 • Нова съвременна история на България;
 • История на балканските народи;
 • Други дисциплини.