НОВИНИ ОТ ЖИВОТА НА КАТЕДРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО

         На 11 и 12.10.2019 г. в Русенския университет се проведоха Единадесетите Арнаудови четения. Работата на научния форум беше организилана в 5 секции: "Михаил Арнаудов – личност, творчество идеи”, „Фолклор и етнология”, „Културология”, „Литературознание” и „Езикознание”. Участваха изследователи хуманитаристи от Русенския университет, Софийския университет, Великотърновския университет, Шуменския университет, от БАН, от Новосадския университет - Сърбия, от Международната езикова школа „Нова Мова” - Украйна, историци и археолози от град Виница, Северна Македония. Пленарен доклад на тема „Изследване на съвременната литература в дигитална среда” представи проф.Ренета Божанкова (СУ „Кл.Охридски”). На четенията бяха презентирани 43 доклада. Като съпътстващо мероприятие на Арнаудовите четения се проведе семинар на тема: "Дигиталната хуманитаристика и съвременният университет". Водещ семинара беше проф. д-р Ренета Божанкова от Софийския университет. Опорни точки на семинара: Дигиталната хуманитаристика в глобална перспектива – история, центрове и организации;Дигиталната хуманитаристика и съвременните изследвания на текста; Електронното обучение и инструментите на дигиталната хуманитаристика; Дигиталната хуманитаристика в българските университети.

На 11 май 2019 г., Денят на Св. св. Кирил и Методий, в зала "Княз Александър I" в Регионалния исторически музей в Русе се проведе  Ден на специалност "Български език и история". Присъстваха студенти бакалаври от специалността, студенти от магистърската програма "Съвременна българистика и образование", преподаватели от Катедрата по български език, литература и изкуство, служители от музея и студенти по Програма Еразъм+, които участват в археологически разкопки, ръководени от РИМ.

Програмата на празника включваше:

1. Приветствие от декана на Факултет "Природни науки и образование", доц. д-р Десислава Атанасова.

2. Публична лекция на проф. Франсоа Руег, Университет Фрибург, Швейцария, на тема "Проучвания в Добруджа – динамика на процесите".
3. Споделяне на впечатления от обучението от Магистърската програма "Съвременна българистика и образование" от първите студенти по програмата.
4. Връчване на сертификати на британски студенти, археолози,  участници по Програма Еразъм+, по случай завършване на стажа си в РИМ.

Катедрата по български език, литература и изкуство изказва благодарност на директора на РИМ - Русе, проф. д-р Николай Ненов, както и на служителите на музея,, за гостоприемството!

На 20.03.2019 г. в Русенската Света митрополия бяха обявени победителите в конкурса за есе на тема "Ролята на християнските ценности в битието на младия българин". Жури в състав: проф. д-р Юлиана Попова, зам.-ректор по  интернационализация и комуникационна политика, доц. д-р Мира Душкова от катедра „Български език, литература и изкуство" и г-н Огнян Узунов, представител на Русенската Св. Митрополия, оределиха най-добрите есета. Втора награда получи Памела Леонидова, студентка от спец. Български език и история, ІV курс.

На 21.11.2018 г. Катедра БЕЛИ проведе семинар на тема: "Модели на неформални практики". Участваха преподаватели от Русенския университет, учители и ученици от АЕГ "Гео Милев", от ОУ "Л. Каравелов, СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ" и др. Семинарът е по програмата на научен проект по ФНИ на Катедрата за 2018 г. на тема: "Извънаудиторните дейности в обучението на студентите педагози".На 05.10.2018 г. Катедра БЕЛИ организира честване на 140-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов. Бе проведен научен семинар на тема: "Михаил Арнаудов през погледа на нашите съвременници". Присъства снахата на М. Арнаудов - г-жа Искра Арнаудова, представители на РБ "Л. Каравелов" - Русе, на Държавен архив - Русе, на РИМ - Русе. Беше представен Том 10 на Арнаудов сборник, току-що излязъл от печат. Съставители и редактори на сборника са колеги от катедрата. Присъстваха много почитатели на делото на акад. М. Арнаудов, заедно с които бе почетена паметта му.

На 15.05.2018 г. се проведе Вечер на специалност Български език и история. Водещ на вечерта бе доц. д-р М. Душкова, ръководител на проект по ФНИ на Катедра БЕЛИ за студентските извънаудиторни дейности. Бяха представени два вида извънаудиторни дейности на студентите от специалността. С презентация студентите Айхан Гафуров и Делян Саманджиев (ІV курс, спец. БИ) ни запознаха с работата на Лаборатория за изследване на езиковедското наследство на писателя Йордан Вълчев и с резултатите от своя труд. С друга презентация Диляна Бобокова (ІІІ курс, спец. БИ) ни представи Програма "Йовков и християнските добротели" (съвместно с Русенската св. Митрополия). На Вечерта присъстваха: представител на Русенската св. Митрополия, председателят на Общото събрание на Русенския университет, проф. д-р В. Пенчева, зам.-ректорите проф. д-р Д. Антонова и проф. д-р Ю. Попова, декана на ФПНО доц. д-р Д. Атанасова, много преподаватели и студенти.

На 24.04.2018 г. Катедрата по български език, литература и изкуство, съвместно с издателство "Лени-Ан", представи книгата "С мене само вятърът говори" на младата русенска поетеса, студентка от ІV курс в РУ, спец. "Български език и история", Миглена Цветкова. Събитието се състоя в читалнята на библиотеката на Русенския университет. Книгата беше представена от доц. д-р Руси Русев, редактор на стихосбирката, а също и от издателя,  Атанас Петров. Присъстваха преподаватели, студенти, членове на Сдружението на свободните писатели - Русе, близки на авторката. Студентки от спец. "Български език и история" прочетоха стихотворения от стихосбирката. 

На 12.12.2017 г. Катедрата по български език, литература и изкуство представи книгата "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Книгата е резултат от разработването на проект по ФНИ  № 2017 - ФПНО - 01. В нея преподавателите от Катедрата разглеждат историята на Катедрата по периоди, международната, учебната и научната дейност, както и дейността на студентските клубове към Катедрата. Съставители и редактори на сборника са доц. д-р Яна Пометкова и доц. д-р Емилия Недкова. Тържеството води гл. ас. д-р Велислава Донева. Присъстваха ръководството на Русенския университет, ръководството на Факултета по природни науки и образование, настоящи и бивши колеги и възпитаници. Срещата продължи на чаша вино, в приятни разговори и спомени.

2017 на община Русе в категория „Образователна институция, преподавателски или научен екип" за активна дейност по съхраняване на българския език, история и култура и утвърждаване на град Русе като съвременен културен център. ЧЕСТИТО! 

На 26.04.2017 г. се проведе Вечер на специалност Български език и история, на която се отбеляза 15-годишнината на обучението по специалността  и  15 години ХУМАНИТАРИСТИКА в Русенския университет. Присъстваха бивши възпитаници, завършили специалност Български език и история, които разказаха за своята реализация, гости от РИМ - Русе и от Държавен архив - Русе, учители по български език и история от русенските училища,  ученици и учители от Тараклийски регион, Молдова, които са на обучение в Русенския университет и се обучават от Катедра БЕЛИ, както и настоящи студенти. Първия поздрав поднесоха студентите от клуб "Афект" с ръководител д-р П. Стефанова, които изпяха песен, композирана специално за празника от д-р П. Стефанова. Поздравителен адрес от името на ректора на Русенския университет, проф. д-р В. Пенчева, прочете проф. д-р Д. Антонова, зам.-ректор по НИД. Деканът на ФПНО, доц. д-р Д. Атанасова, награди отличниците.