​​​​​г​р.Русе 7004, ул. "Студентска" 8
телефон: +359 82 888 668, +359 82 888 531;  факс: +359 82 888 531
e-mail:
Ръководител катедра: cgeorgieva@uni-ruse.bg
Технически сътрудник: shadzhieva@uni-ruse.bg


​​