Дата за дипломни защити за есенна сесия на учебната 2018-2019 година
Бакалаври: 27 септември 2019г. от 9:00 часа
Магистри:   27 септември 2019г. от 14:00 часа

 

Указания за процедурите по избор, регистриране, разработване и защита на Дипломни работи

Теми за дипломни​те работи за ОКС "Бакалавър​​" и "Магистър​​​"​ за учебната 2018/2019 година, (юнска и септемврийска сесия)

----------

Програма Еразъм

Насрочен е втори изпит по език на студенти за академичната 2019-2020 година по дейност КА103 (в ЕС), както и по дейност КА107 - 12.10.2019 от 09.00 ч. в Аула 2.101. (Изпитът по испански, френски и немски ще се уточни допълнително при наличие на кандидати). Обявата е качена и на Еразъм страницата erasmus.uni-ruse.bg, където има линк към списъка с дестинациите.

http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=nsArticle&nid=53

----------

Представянето на Презентациите и предаването на Дневници и Отчети за производствените практики проведени през летния период ще се състои на 19.09.2019г. от 14:00 часа в зала 10.326

 Студентите II-ри и III-ти курс специалност КУА имат задължителна извън семестриална дисциплина "Производствена практика-1" и Производствена практика-2". Съгласно Графика на учебния процес за 2018/2019 година, периода на Учебно-производствената практика е 01÷26.07.2019г. Информация за начина на провеждане на практиките, можете да намерите:  "Производствена практика-1" , "Производствена практика-2"