Производствени практики 

 Студентите II-ри и III-ти курс специалност КУА имат задължителна извън семестриална дисциплина "Производствена практика-1" и Производствена практика-2". Съгласно Графика на учебния процес за 2019/2020 година, периода на Учебно-производствената практика е 22.06.÷17.07.2020г. Информация за начина на провеждане на практиките, можете да намерите:  "Производствена практика-1" , "Производствена практика-2"

Важна забележка:
Ръководството на факултета разбира трудностите при въведените извънредни епидемиологични мерки в страната и НЯМА да има ограничения за периода в който се провежда Практиката. Ще можете да отчитате Практиката до края на месец ноември 2020 година.


----------

Дата на дипломни защити за юнска сесия на учебната 2019-2020 година


Бакалаври: 


Магистри:  

 

Указания за процедурите по избор, регистриране, разработване и защита на Дипломни работи

----------