Университетската библиотека включва в структурата си Централна библиотека и 7 филиала, разположени на 2 775 кв.м. разгъната площ.

Централна библиотека(ЦБ):

Структура на Университетската библиотека

Книгозаемане за дома (Заемна служба) - обслужва читателите с литература от основните и част от подръчните фондове, подредени на свободен достъп в разделите на знанието по УДК. Литературата се заема за домашно ползване. Заемната служба разполага с 6 компютъризирани читателски места за справки в електронните каталози. Помещава се в Корпус 2, 2Г.107.

 

Читални:

  • Студентска читалня - със 70 читателски места, 22 от които са компютъризирани на свободен достъп (Корпус 2, 2Г.208)
  • Читалня I латиница за преподаватели, докторанти и дипломанти - с 52 читателски места, 9 от които са компютъризирани на свободен достъп (Ректорат, 3 етаж, западно крило).
  • Читалня II латиница за преподаватели, докторанти и дипломанти - с 14 читателски места, 10 от които са компютъризирани на свободен достъп (Ректорат, 3 етаж, западно крило).
  • Популярна читалня / каталожна зала - със 17 читателски места, 3 от които са автоматизирани на свободен достъп за справки в електронните каталози на библиотеката (Ректорат, 3 етаж, западно крило).

 

Библиотечни филиали (БФ): 

Библиотечен филиал 2 - обслужва читателите на Факултет "Природни науки и образование". Разполага със заемна служба и читалня с 52 читателски места, от които 9 компютъризирани места на свободен достъп. Фондът е над 40000 тома. Помещава се в Ректорат.

Тел.: 082/888 577
Отговорник: Светлана Драганова Георгиева
E-mail: sdgeorgieva@uni-ruse.bg

Библиотечен филиал 6 - обслужва читателите на Център БРИЕ. Разполага със заемна служба и читалня с 15 читателски места, 1 автоматизирано място за библиотекаря и 15 компютъра на свободен достъп. Притежава добра колекция от чуждоезикова литература от около 900 тома. Помещава се в Корпус 2, 2Г.500.

Тел.: 082/825 662; 082/888 656
Отговорник: Ева Петрова Първанова   
E-mail: eparvanova@uni-ruse.bg

 

Библиотечен филиал 7 - oбслужва читателите от филиала на Русенския университет, обучаващи се в гр. Силистра. Разполага със заемна служба и две читални с 54 читателски места, 1 автоматизирано място за библиотекаря и 7 компютъра на свободен достъп. Фондът е 43737 тома.

Адрес: 7500 Силистра, ул. "Албена" № 1, п.к. 103
Тел.: 086/821 521
Отговорник: Диляна Начкова Пеева
E-mail: dilqna_nachkova@abv.bg

 

Библиотечен филиал 8 - обслужва предимно читателите от филиала на Русенския университет в гр. Разград. Разполага със заемна служба и читалня с 24 читателски места, 1 автоматизирано място за библиотекаря и 8 компютъра на свободен достъп. Фондът е 12595 тома.

Адрес: 7200 гр. Разград, бул. "Априлско въстание" №47 
Тел.: 084/660 032
Отговорник: Надя Цанева
E-mail: ntsaneva@uni-ruse.bg

 Filial Razgrad 1.JPGFilial Razgrad.jpg

Информационен център по стандартизация в рамките на Университетската библиотека
През 2021 г. Българският институт по стандартизация (БИС), представляван от г-жа Ирен Дабижева – изпълнителен директор, и Русенският университет „Ангел Кънчев“,  представляван от академик дтн Христо Белоев – ректор, подписаха споразумение за сътрудничество и съвместни действия. Съгласно договора, в рамките на Университетска библиотека функционира съвместен Информационен център по стандартизация. Там се осигурява контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти от Русенския университет до електронния фонд с пълните текстове на български стандарти, в чиито Технически комитети университетът има представители:
1. ТК 2 - Хидравлика и пневматика. Представител за Русенския университет  е проф. д-р  Генчо Попов.
2. ТК 49 - Електрически уреди за ниско напрежение.  Представител за Русенския университет  е  доц. Радослав Кючуков.
3. ТК 59 – Ергономия. Представители за Русенския университет  са доц. Цветомир Конов и експерт доц. Йордан Дойчинов.
4. ТК 82 - Акустика. Шум и вибрации. Представител за Русенския университет  е Николай Йорданов Ковачев.
Входът в системата на БИС се осигурява чрез потребителско име и парола, които могат да бъдат предоставени от Университетска библиотека, Централен корпус.


Отговорник: д-р Виктория Иванова
E-mail: vivanova@uni-ruse.bg

Европейски документационен център (ЕДЦ) - създаден е в допълнение към структурата на Университетската библиотека и е открит през 2007 г. с решение на Европейската комисия. Чрез Службата за официални публикации към Европейския съюз получава редовно документи, доклади на европейските институции и агенции, статистическа информация и др. материали на книжен или електронен носител, отнасящи се до всички сектори от работата и дейността на Европейския съюз. Центърът предоставя документите за ползване в читалня, както и за заемане за дома на регистрираните читатели на библиотеката, а на гражданите предоставя услуга ползване на място с възможност за копиране, разпечатване и сканиране на материалите.

​​

Отговорник: Наталия Стефанова Петрова
E-mail: nborisova@uni-ruse.bg

Австрийска библиотека „Елиас Канети" - открита е в Русе на 20.05.2005 г. по повод 100-годишнината на родения в Русе лауреат на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Библиотеката е част от мрежата от Австрийски библиотеки, създадени от Федералното министерство на външните работи на Република Австрия. Тя е под организационното ръководство на Международно дружество Елиас Канети – Русе и е разположена в предоставените му помещения. В методично отношение Австрийската библиотека се подпомага и ръководи от Университетска библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев". Библиотечният фонд се предоставя и допълва чрез редовни доставки от Австрийското федералното министерство на външните работи и понастоящем включва над 1500 тома, като акцентът е върху темите европейска интеграция и история, култура, наука, литература, изкуство, политика на Австрия и балканистика.


Адрес: пл. "Свобода" 4, 7000 Русе, България
Тел.: 082/828 699
Отговорник: маг. инж. Тодорка Стоянова
E-mail: dora_stoyan@yahoo.com