UNI-RUSE\enedevaУниверситетска библиотекаДиректор26.9.2015 г. 15:23:24Елисавета Недева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c522131611-0597-4d90-ab61-8efef6bbe8f5маг.;инж.+359 82 888 4771.440
UNI-RUSE\dir-libУниверситетска библиотекаДиректор19.7.2017 г. 8:01:04Елисавета Недева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c53adbdb50-62a7-4823-bcf8-98d756702acaмаг.;инж.4771.440

UNI-RUSE\esgeorgievaУниверситетска библиотекаСистемен администратор8.2.2017 г. 10:01:35Евгения Георгиева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5ae2f37a0-457b-4f1f-93c3-5edd64ad524bмаг.;инж.+359 82 888 5771.440

UNI-RUSE\nmarkovaУниверситетска библиотекаАрхивист8.2.2017 г. 10:01:35Нели Маркова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c58350446e-1f12-425b-aa12-d6bd9476fbf7+359 82 888 6202Г.205
UNI-RUSE\vstefanovaУниверситетска библиотекаБиблиотекар8.2.2017 г. 10:01:35Веселина Стефанова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c59357e66b-bcc5-4259-843e-d6548715a0ed+359 82 888 6432Г.107

Отдел “Комплектуване, обработка и каталогизиране”​

 

 

UNI-RUSE\sgstoyanovaКомплектуване, обработка и каталогизиранеГлавен библиотекар26.9.2015 г. 15:23:23Силвия Стоянова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c508eaf8da-6cf3-4531-bd7e-99ffac08a931маг.;инж.+359 82 888 5781.440

UNI-RUSE\nborisovaКомплектуване, обработка и каталогизиранеБиблиотекар-експерт13.3.2015 г. 14:37:07Наталия Петрова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5d6c24688-c8e2-4890-a76d-0c1a89fe5180+359 82 888 5781.440
UNI-RUSE\sradevaКомплектуване, обработка и каталогизиранеБиблиотекар-експерт25.3.2015 г. 13:33:42Сашка Радева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5b57f3883-49e7-4255-a6f0-81b22a97ddfa+359 82 888 5781.440

​​

​​​

Отдел “Обслужване на читателите и МЗС”

 

 

UNI-RUSE\myanakievaОбслужване на читателите и МЗСГлавен библиотекар26.9.2015 г. 15:23:24Милка Янакиева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5e8b99cd7-e842-49aa-8a9c-d48848863e7d+359 82 888 6432Г.107, 2Г.208

UNI-RUSE\iakimovaОбслужване на читателите и МЗСБиблиотекар-експерт13.3.2015 г. 14:33:00Галина Якимова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5a33a40d4-6011-4f5e-b0e5-3fbe0072454a+359 82 888 7212Б.312
UNI-RUSE\ddonevaОбслужване на читателите и МЗСБиблиотекар-експерт26.9.2015 г. 15:23:23Даниела Донева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5b9a66de9-b616-4977-85f4-7ce83dce160e+359 82 841 609ФПНО А.513
UNI-RUSE\sdgeorgievaОбслужване на читателите и МЗСБиблиотекар-експерт13.3.2015 г. 14:35:23http://profiles.uni-ruse.bg:80/User Photos/Profile Pictures/sdgeorgieva_MThumb.jpgСветлана Георгиева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c57b6fbcb2-99e1-4e38-b3c7-3e00ca8a4752+359 82 888 3442Г.107, 2Г.208

​​

Отдел „Библиографско-информационна и справочна дейност”​​

 

 

UNI-RUSE\eziulkiarovaБиблиографско-информационна и справочна дейностБиблиограф-експерт2.4.2015 г. 10:25:08Елис Зюлкярова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c5506aea5b-69e2-4d37-a1b8-3616bbbe1f30маг.;инж.+359 82 888 5771.440
UNI-RUSE\kdyulgerovaБиблиографско-информационна и справочна дейностБиблиограф-експерт6.1.2016 г. 9:20:05Катерина Дюлгерова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c58c1f38ea-4811-428e-a067-a13954aa1ec1+359 82 888 577
UNI-RUSE\msapundzhievaБиблиографско-информационна и справочна дейностБиблиограф-експерт16.3.2015 г. 15:20:09Мария Сапунджиева52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c59ef699cf-3c42-4c76-9420-16f6918d0c28+359 82 888 5771.440

UNI-RUSE\msivanovaБиблиографско-информационна и справочна дейностБиблиограф-информатор1.4.2015 г. 10:45:07Миглена Иванова52b6bb29-4105-46c7-81cb-dae8db7622c50c218bff-8b2e-44ea-9e73-be4ea76c8ce9маг.;инж.+359 82 888 5771.440

​​