Директор:

д-р Виктория Иванова

  Служебен телефон  +359 82 888 477

  Офис  1.440

 Системен администратор:

  маг. инж. Евгения Георгиева

 Служебен телефон  +359 82 888 577

 Офис  1.440

Отдел “Комплектуване, обработка и каталогизиране”​

 

 

Отдел “Обслужване на читателите и МЗС”

 

 

​​Отдел „Библиографско-информационна и справочна дейност”​​

 

 

​​