KОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ/ПРОЗА НА ТЕМА „14 ФЕВРУАРИ - ОПИЯНЕНИЕ НА СЪРЦЕТО, ОМАЯ НА УМА“

В Русенския университет за трета поредна година (2024) се проведе конкурс „Любовина" за поезия/проза - „14 февруари - ОПИЯНЕНИЕ НА СЪРЦЕТО, ОМАЯ НА УМА", като част от празничните събития, посветени на 70-ата годишнина от създаването на Университетската библиотека.

В тазгодишното издание се приемаха кандидатури само на участници от област Русе. Това стимулира майсторите на перото от Русенския университет, като в конкурса имаше най-голям брой автори студенти. Общият брой на творбите в тазгодишното издание бе 38, като 31 бяха лирическите произведения. Най-младият участник тази година беше на 18 години от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ", а най-възрастният – на 59 г. от гр. Борово. Амбицията на колектива на Университетската библиотека е всички наградени досега творби да бъдат отпечатани в сборник, посветен на любовта и виното.

По време на събитието Милена Ачева, библиотекар в Университетската библиотека, представи Ритуал за Трифон Зарезан, наричан още „Мъжки празник", отбелязван в кв. Средна кула.

Беше открита и изложбата „Любовина", която показа 87 заглавия на тема „Любовна лирика и лозарство". Специална селекция в изложбата изнесе „ПЕСНИ ЗА ЛЮБОВТА ПО ТЕКСТ НА БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ". Изложени бяха и творби на студенти и преподаватели от Русенския университет.

Светослав Антонов, възпитаник на специалността „Аграрно инженерство" и понастоящем студент в магистърска програма „Земеделската техника и технологии", представи своята първа стихосбирка „Белези от любов", която излезе в началото на месец февруари 2024 г. В предходното издание на конкурса той беше отличен с трета награда  в жанра „Поезия".

Съгласно регламента участниците в конкурса бяха разделени в две възрастови групи: 1-ва група – до 25 години, и 2-ра група – над 26 години.

В категорията „До 25 години" комисията определи за награждаване:

1. Първо място за поезия – Алекс Корабова.docx, 19 г.,1-ви курс, специалност „Софтуерно инженерство"

2. Първо място за поезия – Преслава Петрова.docx, 19 г., 1-ви курс, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език"

3. Първо място за проза – Белгин Мустафова.docx, 19 г., 1-ви курс, специалност „Растениевъдство"

4. Първо място за проза – Йозлем Мехмед.docx, 24 г., УМБАЛ „Медика" Русе

5. Второ място за поезия – Стамен Димитров.docx, 23 г., 5-и курс, специалност „Право"

6. Второ място за поезия – Мартина Пенкова.docx, 20 г., 1-ви курс, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

7. Второ място за проза – Михаела Георгиева.docx, 22 г., 4-ти курс, специалност „Български език и история"

8. Трето място за поезия – Петър Борисов.docx, 22 г., 4-ти курс, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане"

В категорията „Над 26 години" комисията определи за награждаване:

1. Първо място за поезия – Кремена Дачова.pdf /литературен псевдоним – Ормай/, 52 г., Русе

2. Второ място за поезия – Софи Бен Амор.docx, 28 г., 4-ти курс, специалност „Социална педагогика"

3. Трето място за поезия – Павлина Петкова.docx, 59 г., гр. Борово, „Агроном I Холдинг" ЕООД

4. Трето място за поезия – Стоянка Илиева.docx, 47 г., 2-ри курс, специалност „Социална педагогика"

5. Трето място за проза – Веселина Спасова.docx, 27 г., следдипломна квалификация „Учител по история и цивилизация"

Специална награда - Здравка Христова.docx, Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" – гр. Русе

Произведенията са публикувани без редакторска намеса. 

DSC_0173.JPG      DSC_0232.JPG

DSC_0201.JPG      DSC_0191.JPG

ТРАДИЦИОННА ИЗЛОЖБА НА ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

По случай Деня на Русенския университет във фоайето на Ректората беше открита традиционната „Изложба на печатни и електронни издания на преподаватели, докторанти и студенти" за 2023 г. Приветствие към гостите отправи ректорът академик Христо Белоев. Официални гости на всички събития от тържествената програма бяха зам. -министърът на образованието и науката - проф. д.ф.н. Генка Петрова, г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе, г-н Данаил Ковачев – областен управител на област Русе, г-н Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет Русе, заместник-кметовете на Община Русе – г-н Енчо Енчев и г-н Димитър Недев; г-н Иван Белчев – депутат в 49-то Народно събрание от 19 МИР - Русе.

Проф. Пламен Кангалов, заместник-ректор по учебната работа, запозна присъстващите със съдържанието на експозицията. Тази година изложбата представя общо 146 издания, разпределени в 10 категории, както следва: 9 монографии; 4 книги, от които 1 художествена литература; 1 студия; 10 учебника; 8 ръководства и учебни пособия; 29 дисертации и автореферати; 2 броя дипломни работи; 39 научни публикации, 13 от които с импакт фактор; 7 броя научни трудове от конференции; 9 тома Научни трудове на Русенския университет; 5 издания на Русенския университет; 2 броя студентско творчество; 6 броя от в. „Студентска искра" и 15 броя рекламни материали.

Специално назначена комисия избра най-добрите издания в различните категории. Класираните на първо място бяха официално наградени с грамота и материална награда от проф. Кангалов.

 Първа награда в отделните категории е присъдена на:

І група:         Монографии и книги

І награда акад. дтн Христо Иванов Белоев и доц. д-р Петър Сигалов за книгата ПРЕЦИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ, ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ И МЕХАТРОННИ РЕШЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

II група:        Учебници

І награда – акад. дтн Христо Иванов Белоев, проф. д-р Атанас Лешков Митков и гл. ас. д-р Красимир Петров Братоев за учебника ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ II. ПРИБИРАЩА ТЕХНИКА

III група:       Ръководства и учебни пособия

І награда – гл. ас д-р Игор Шелудко за обучителна игра SCALE UP!

IV група:      Дисертации и автореферати

І награда – доц. дн Анелия Владимирова Манукова-Маринова за дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките" на тема Концепция за приложение на електронното моделиране в система за е-здраве и превенция

V група:        Издания на Русенски университет „Ангел Кънчев"

І награда – акад. дтн Христо Иванов Белоев и колектив за НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ТОМ 61, СЕРИЯ 1-9

VI група:      Сборници с доклади

І награда – проф. д-р Ангел Сотиров Смрикаров и колектив за сборник с доклади и други материали от Национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието - проблеми и решения, оценяване и акредитация"

VII група:     Научни публикации

I награда – доц. дн Мария Пламенова Николова за научна публикация с IF за 2022 г. – 5.4, в списание PHARMACEUTICS

VIII група: Студентско творчество - не се присъжда I награда

IX група:      Художествена литература

І награда доц. д-р Мира Живодарева Душкова за литературния сборник НЕВИННИ КЛЕТВИ

X група:        Рекламни материали

I награда – доц. д-р Руси Минев Минев, председател на Спортно-туристическо и природозащитно дружество „Академик" - Русе, за представени указателни и информационни табла, табели, брошури и др. материали 

DSC_0015.jpg

DSC_0016.jpg

ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОННЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ ПРЕДСТАВИ „ИНДИКАТИВНИ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2023 Г. И АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" ПРЕД СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Днес, 20 април 2023 г., Областният информационен център – Русе (ОИЦ – Русе) проведе среща на тема „Индикативни годишни работни програми за 2023 г. и актуални възможности". Събитието е част от традиционната информационна обиколка  на ОИЦ - Русе в областта, която се провежда в периода от 19 до 28 април 2023 г. Домакин на срещата беше библиотеката на Русенския университет чрез функциониращия в нея Европейски документационен център. Начало на събитието даде г-жа Диана Аврамова, управител на ОИЦ – Русе, а презентация по предвидената тема направи експерт Габриела Стефанова.

Срещата беше насочена предимно към преподаватели и студенти. Детайлно бяха представени програмите „Образование", „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", „Развитие на човешките ресурси" и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Експертите от ОИЦ - Русе дадоха индикативните периоди, в които се предвижда да бъдат събирани предложения.

В края на срещата г-жа Аврамова разясни приноса на ЕСИФ за развитието на Област Русе в периода 2014-2020 г. Чрез графични изображения бяха анализирани броят на проектите, изпълнени по различните програми, както и техният финансов принос за областта. 

IMG_20230420_100744.jpg         IMG_20230420_121228.jpg


НАУЧЕН СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА, СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, 4 април, в Русенския университет се проведе научния семинар „130 години от рождението на Елисавета Багряна". Събитието е част от 18-ия Маратон на четенето и се организира от катедра „Български език, литература, история и изкуство" и Университетската библиотека.

В началото на семинара акад. Христо Белоев връчи специална награда на Силвия Филева, студентка от четвърти курс в специалност „Начална училищна педагогика и чужд език", спечелена в конкурса за есе „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена". Той поздрави организаторите за инициативата и студентите за креативността, която са вложили в организацията на семинара. Ректорът пожела на всички ползотворна работа и успехи.

Доц. Мира Душкова, ръководител-катедра „Български език, литература, история и изкуство" беше модератор на събитието и ментор на активните студенти.

Програмата на научния семинар продължи с презентацията на Стефка Йорданова, студентка в трети курс, специалност „Български език и история". Темата на работата й беше „Обичаната, отричаната и вечната". Стефка сподели с участниците важни моменти от личния и обществения живот на Елисавета Багряна. След това Михаела Георгиева, също студентка в трети курс на специалност „Български език и история", представи творчеството и отличията на Багряна в презентация на тема „Явлението Елисавета Багряна".

В края на семинара се състоя дебат на тема „Ролята на Елисавета Багряна в дело № 585/42". Участниците бяха разделени в два адвокатски колектива, които трябваше да представят аргументи в защита на тезите „Невинна" и „Виновна" по делото срещу Никола Вапцаров. Победи колективът, пледиращ за невинност за Багряна.

Всички присъстващи на семинара имаха възможността да се докоснат до първото издание на стихосбирката „Вечната и святата" от 1927 г., притежавано от  Университетската библиотека. Беше подредена и изложба, представяща творчеството на Елисавета Багряна и литературна критика, свързана с работата й.  

                                                     

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С БАЗАТА ДАННИ SCOPUS СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Днес, 31 март 2023 г., за академичната общност на Русенския университет  се проведе обучителен семинар на тема „Вие и Вашите колеги в международната база данни Scopus". За лектор беше поканена д-р Радостина Иванова, оторизиран обучител за базите данни на Elsevier (България). Събитието се състоя в Университетската библиотека.

В началото д-р Иванова обясни как се създават авторовите профили в международната база данни Scopus. След това допълни, че те имат различни приложения – служат за: създаване на професионални контакти, привличане на рецензенти, осигуряване на финансиране, научни изследвания и др. Лекторката запозна публиката и с възможностите за корекции на профил, които платформата предоставя.

В края на семинара представителите на академичната общност зададоха конкретни въпроси и споделиха лични казуси, свързани с работата с базата данни Scopus.

   


КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА

„ВДЪХНОВЯВАЩА, УСПЕШНА И КРАСИВА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ДА БЪДЕШ ЖЕНА"

Конкурс, посветен на Международния ден на жената се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев". Любителите на словото бяха поканени да подготвят и изпратят есета на тема  „Вдъхновяваща, успешна и красива – предизвикателството да бъдеш жена".

Конкурсът беше отворен за широката общественост и участниците бяха разделени в две възрастови групи: 1-ва група - до 25 години и 2-ра група – над 25 гoдини.

В Университетската библиотека пристигнаха 37 есета, автори на които са не само представителки от нежния пол. Географски, разпределението на участниците покрива по-голямата част от територията на страната  - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Добрич, Севлиево, Димитровград, Лом, Кюстендил, Дряново, Тетевен, Кърджали и др.

В есетата авторите демонстрират задълбоченост и изразяват собствено виждане по зададeната тема. Боравят умело с думите и показват личен стил на писане.

Експертна комисия извърши оценяване на творбите и определи за награждаване:

В категорията „До 25 години":

 1. Първо място  – Светлана Великова.docx, 22 г., Велико Търново
 2. Второ място – Борислава Узунова.docx, 22 г., Сливен
 3. Трето място – Теолина Христова.docx, 21 г., Стара Загора
 4. Специална награда – Александра Умленска.docx, 18 г., Кюстендил

В категория „Над 25 години":

 1. Първо място  – Вероника Иванова.docx, 40 г., Варна
 2. Първо място – Христина Борисова.doc, над 40 г., Севлиево
 3. Второ място – Диляна Тодорова.docx, 38 г., Димитровград
 4. Второ място – Димитрина Иванова.docx, 29 г., Асеновград
 5. Трето място – Илияна Каракочева.docx, 56 г., София
 6. Трето място  – Аничка Терзиева.docx, 33 г., с. Биркова, Велинград
 7. Специална награда – Силвия Филева.docx, 37 г., Русе

 Произведенията са публикувани без редакторска намеса. 


КОНКУРС ЗА ПРОЗА/ПОЕЗИЯ НА ТЕМА „ЛЮБОВ… KAТО СИЛА, ВИНО… КАТО СЛАБОСТ"

В Русенския университет за втора поредна година се проведе конкурс за проза/поезия  по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин. Този път тема на конкурса беше „Любов... като сила, вино... като слабост".

В инициативата взеха участие 98 души с общо 164 творби. Стихотворенията са 142 на брой, а творбите във формата на проза са 22 на брой. Участниците и тази година идват от над 15 града в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Шумен, Видин, Враца, Монтана, Пазарджик,  Сливен, Търговище и др.

Свои поетични творби и разкази споделиха ученици, студенти, детски учители, педагогически съветници, музикални педагози, клинични психолози, общински администратори, журналисти, театрали, дизайнери, програмисти, писатели, пенсионери и др. Студентите, които взеха участие в конкурса, са от Русенския, Софийския, Великотърновския и Шуменския университет, както и от Националната спортна академия. Най-малките творци са само на 10 години и учат в ОУ „Васил Левски", град Пловдив. Техният класен ръководител г-жа Надежда Илчева сподели с нас таланта на своите ученици.

Кандидатите са разделени в две групи – до 25 години и над 25 години.

В категорията „До 25 години" комисията определя за награждаване:

 1. Първо място за проза – Михаела Михайлова.docx, литературен клуб „Кръстьо Пишурка" при Народно читалище „Постоянство 1856", Лом
 2. Първо място за поезия – Ивет Йотова.docx, студент 3-ти курс в НСА „Васил Левски", София
 3. Второ място за проза – Славея Семова.docx, студентка в ШУ „Епископ Константин Преславски", Шумен
 4. Второ място за поезия – Гергана Георгиева.docx, театър „София", София
 5. Трето място за проза – Симона Стоянова.docx, младши мениджър-проекти, София
 6. Трето място за поезия – Светослав Антонов.docx, студент в Русенския университет, специалност „Аграрно инженерство"

В категория „Над 25 години" комисията определя за награждаване:

 1. Първо място за проза – Дарина Цветкова.docx,  с. Зверино, област Враца
 2. Първо място за поезия – Христина Главанова.docx, Севлиево
 3. Второ място за проза – Юлий Йорданов.docx, литературен клуб „Кръстьо Пишурка" при Народно читалище „Постоянство 1856", Лом
 4. Второ място за поезия – Петрана Петрова.docx, Враца
 5. Второ място за поезия – София Милева.docx, учител по БЕЛ, Хасково
 6. Трето място за проза – Здравка Христова.docx, Русе
 7. Трето място за поезия – Анна Петрова-Дюлгерова.docx, икономист, Варна
 8. Трето място за поезия – Мария Харалампова.docx, СУ „Черноризец Храбър", Пловдив

Произведенията са публикувани без редакторска намеса. 


ДИГИТАЛИЗИРАНА Е ПЪРВАТА КНИЖНА КОЛЕКЦИЯ ВЪВ ФОНДА НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА  БИБЛИОТЕКА

Русенският университет дигитализира първата книжна колекция във фонда на Университетската библиотека, като най-старите заглавия  в нея датират от 1886 г. Инициативата е реализирана по проект на тема "Създаване на дигитална колекция във фонда на Университетската библиотека при Русенския университет" по фонд "Научни изследвания". Ръководител на проекта е доц. д-р Десислава Атанасова - зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика, а партньор при изпълнението на проекта е Регионална библиотека "Любен Каравелов" - град Русе. Всички дейности се осъществяват под егидата на ректора - акад. дтн. Христо Белоев.

Първата книжна колекция е свързана с началото на Русенския университет и условно може да бъде разделена в две основни направления. Едното от тях включва 7 заглавия в областта на инженерните науки, които са на френски език.

Инженерни науки

1.    Cours d'analyse de l'Ecole Polytechnique, Tome Premier , Ch. STURM, 1888.

2.    Cours d'analyse de l'Ecole Polytechnique, Tome Second, Ch. STURM, 1888.

3.    Mecanique. Hydraulique. Thermodynamique, Daries, Georges, 1896.

4.    Génie rural: constructions rurales et machines agricoles, J Philbert; O. Roux, Paris : Veuve Ch. Dunod, 1902.

5.    Mathématiques, Dariès Georges, Published by Vve Ch. Dunod et P. Vicq, éditeurs, 1896.

6.    Electricite. Premier partie. Theorie et production, Edouard DACREMONT, 1898.

7.    Cours de physique de l'Ecole polytechnique, Jamin, Jules-Celestin, 1886.

Втората част от колекцията включва 8 заглавия в областта на хуманитарните науки, повечето от които са на български език. За целия екип на Университетската библиотека е изключителна гордост да съхранява за поколенията  „История славянобългарска" от 1898 г. със съставител и автор на предговора Александър Теодоров-Балан - първи ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски". Дигитализираното копие на изданието беше представено на специален семинар, организиран заедно с катедра „Български език, литература, история и изкуство" на Русенския университет. Събитието се състоя на 2 ноември 2022 г. под формата на научен семинар, посветен на 300-годишнината от рождението на Паисий и 260 години от написването на „История славянобългарска".

Хуманитарни науки

1.    Паисий Хилендарски История славеноболгарская (1762), Теодоров-Балан, Александър Стоянов, 1898.

2.    Български книгопис за 100 години (1806-1905), Александър Стоянов Теодоров-Балан, 1909.

3.    Человек как предмет воспитания, Константи́н Дми́триевич Уши́нский,1894. 

4.    Поетическа биография на Иван Вазов до 20-годишната му възраст Написана при сътрудничеството на поета, Габровски, Т., София : Т. Ф. Чипев, 1920.

5.    Автобиографията ми : Историята на моя живот и убеждения, Мил, Джон Стюарт, 1898.

6.    Велика дидактика, Коменски, Ян Амос, 1905.

7.    Мисли върху възпитанието, Лок, Джонъ, 1905.

8.    Ръководство по педагогическа психология и възпитание : Върху опитни основи : За мъжки и девически педагогически училища и основни народни учители, Д-р П.Цонев, 1904.

Книгите от най-старата книжна колекция на Русенската Алма Матер са включени в електронния каталог на Университетската библиотека и са достъпни за широката общественост.  


КОНКУРС ЗА ПРОЗА/ПОЕЗИЯ НА ТЕМА „ЛЮБОВ НА ГЛЪТКИ … ВИНО НА ЕДИН ДЪХ"

В Русенския университет се проведе конкурс за проза/поезия на тема „Любов на глътки … Вино на един дъх", по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин. Информацията за инициативата получи широка публичност и привлече множество кандидатури. 

В конкурса взеха участие 57 души с общо 123 кандидатури, които изпратиха своите творби по електронна поща до Университетската библиотека. Участниците са от повечето големи градове в страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, В. Търново, Видин, Враца, Монтана, Сандански, Пазарджик, Каварна, Асеновград, Нови Искър, Карлово, Търговище и Димитровград.

Свои стихотворения и разкази споделиха ученици, студенти, детски учители, педагогически съветници, общински администратори, счетоводители, икономисти, заместник-директори на училища, журналисти, графични дизайнери, художници, писатели на свободна практика, пенсионери и др. Студентите, които взеха участие в конкурса са от Русенския, Нов Български, Софийски и Бургаски свободен университет.

Комисия разгледа кандидатурите и разпредели кандидатите условно в две групи – учащи и работещи.

      В категория „Учащи" комисията определи за награждаване:

 1. Първо място за проза – Йозлем Мехмед.docx, студентка в Русенски университет „Ангел Кънчев", спец. „Медицинска сестра", четвърти курс
 2. Първо място за поезия – Милена Георгиев.docx, студентка в Русенски университет „А. Кънчев", спец. „Медицинска сестра", втори курс
 3. Второ място за поезия – Александра Петкович.docx, ученичка в ГПЧЕ „Йордан Радичков", Видин

  В категория „Работещи" комисията определи за награждаване:
 1. Първо място за проза – Мариана Дафчева.docx, старши детски учител в ДГ „Н. Вапцаров", Асеновград
 2. Второ място за проза – Марта Радева.docx, Нов български университет, образователна платформа „Уча.се", София
 3. Трето място за проза - Евгения Динева.docx, писател, София
 4. Първо място за поезия – Валентина Йотова.docx, графичен дизайнер, София
 5. Второ място за поезия – Ваня Акъллиева.docx, счетоводител в „Акълиеви" ООД – Русе
 6. Второ място за поезия – Радостина Койчева.docx, учител 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес", София
 7. Трето място за поезия – Светлана Николова.docx, зам.-директор на ПГЕТ „Захари Стоянов", Харманли
 8. Трето място за поезия – Матей Петков.doc, икономист, Бургас
 9. Специална награда за поезия – Галина Дъргънова.docx, учител по математика, физика и астрономия, Лясковец.