Първо класиране - горни курсове;
Първо допълнително класиране - студенти, първи курс
Второ класиране 
Трето класиране
Четвърто класиране - ЧС
Пето класиране
Шесто класиране
Седмо класиране
Осмо класиране
Девето класиране
Десето класиране
Единадесето класиране
Дванадесето класиране
Тринадесето класиране
Четиринадесето класиране
Петнадесето класиране
Шестнадесето класиране
Седемнадесето класиране
Осемнадесето класиране
Деветнадесето класиране
Двадесето класиране
Двадесет и първо класиране
Двадесет и второ класиране
Двадесет и трето класиране
Двадесет и четвърто класиране
Двадесет и пето класиране
Двадесет и шесто класиране
Двадесет и седмо класиране
Двадесет и осмо класиране
Двадесет и девето класиране
Трийсто класиране
Тридесет и първо класиране
Тридесет и второ класиране
Тридесет и трето класиране
Тридесет и четвърто класиране
Тридесет и пето класиране
Тридесет и шесто класиране
Тридесет и седмо класиране
Тридесет и осмо класиране
Тридесет и девето класиране
40 класиране
41 класиране
42 класиране
43 класиране


ВАЖНО!

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КСБВУ СРЕЩУ УВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАН ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОД. /УВЕРЕНИЕТО СЕ КУПУВА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КНИЖАРНИЦАТА НА ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС И СЕ ЗАВЕРЯВА ВЪВ ФАКУЛТЕТНА КАНЦЕЛАРИЯ/

КАБИНЕТЪТ НА КСБВУ СЕ НАМИРА НА ГЪРБА НА СО 6, ЕТ. 1, СТАЯ 109.