Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Център за анкетиране Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
  
7aba49f7-6e43-4fb8-ac80-505b355e1651Условия за професионална реализация на завършващите студенти/surveys/Lists/0101/NewForm.aspx
f2f56ead-ee9b-4c03-acaf-15eea759bbb6Оценка на престижа на университета сред студентите/surveys/Lists/0102/NewForm.aspx
a4dd53ef-6d8f-4e8a-a6b4-c458e296a890Оценка на студентите за качеството на учебния процес на ниво специалност/surveys/Lists/0103A/NewForm.aspx
94a280ec-587e-4597-b0f8-a590060e725aОценка на студентите за качеството на учебния процес на ниво дисциплина/surveys/Lists/0104/NewForm.aspx
0365a156-a846-47ef-9c65-ef2a188ed695Оценка на завършващите студените за качеството на учебния процес/surveys/Lists/0105A/NewForm.aspx
1d76dcd6-b0e0-4e23-b857-615b02448d78Оценка на подкрепата при изследователската работа на докторантите/surveys/Lists/0106/NewForm.aspx
144c5b15-2c05-4055-845d-5479308e803fОценка на студентите за условия за научно-изследователска дейност/surveys/Lists/0107/NewForm.aspx
6ce81659-805a-4166-8401-fbf12318cf88Оценка на докторантите за условия за научно-изследователска дейност/surveys/Lists/0108/NewForm.aspx

​​​​Анкетите в тази категория са анонимни и хората, анализиращи резултатите от тях не могат да видят кои отговори от кой потребител са дадени. Изискваме удостоверяване на самоличността с цел една анкета да бъде попълнена от един потребител само веднъж, както и за да можем точно да определим какъв процент от студентите, докторантите, преподавателите и служителите ни са попълнили анкетите.

(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"