• РАЗРАБОТВАНЕ, ТЕСТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ на различни конструкции роботи и автоматизирано оборудване и участия в престижни инициативи и изложения;

  • Публикувани резултати от изследвания на роботи и автоматизирано оборудване;

  • Участия в Ден на роботиката; Конкурс-изложение Младежко техническо творчество; Празници на РОБОТИКАТА И МЕХАТРОНИКАТА; Иновативно младежко ЕКСПО на Русенския университет;;

  • Завоювани предстижни места и награди.


                           

   

       

   

      ​