Информационна кампания за редките болести​

На 26.02.2016 г. студенти от клуб „Здраве“, съвместно с Българската асоциация на хората с коагулопатии, проведоха информационна кампания по повод Международния ден на хората с редки болести. Във фоайетата на учебен корпус № 2 и на Ректората студентите раздаваха брошури и разясняваха генетичните причини, терапиите и натрупаните научни знания за над 20 заболявания. Редките болести засягат по-малко от 1 на 2000 души, като в повечето случаи причината за тях е генетична. Често те са хронични и животозастрашаващи, а над половината страдащи са деца. Международният ден на хората с редки болести се отбелязва в последния ден на месец февруари. В целия свят пациентски организации и техните партньори обединяват усилията си, за да привлекат вниманието на обществото към проблемите на страдащите и подобряване на грижата за тях.​

Проведено обучение на ​хос​питализирани пациенти с хронични белодробни заболявания в "Специализирана болница за активно лечение за пневмо – фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе ЕООД" СБАЛПФЗ „Димитър Граматиков" гр. Русе., м.март 2015 г. ПОВЕЧЕ

 • ​Превенция на Хипертонична болест в студентска  възраст. Знаете ли стойностите  си на  Артериалното кръвно налягане? 
 • Провеждане на изследване на АН  на студентите, организирано  от членовете на клуб „Здраве„ на територията на Русенския университет. Запознаване с рисковите фактори  на заболяването и  първите симптоми.
 • Провеждане на проучване сред студентите, с цел идентифициране на здравните им потребности и теми, които  ги интересуват.
 • Изготвяне на  отворена програма за дейности.
 • Вредното влиян​ие на алкохола върху здравето на младия човек.
 • Студентска здравна  информираност на територията на  Университета. 
 • Осигуряване на интересни програми по текущите здравни проблеми.
 • Сътрудничество  и организиране на съвместни  проекти с други студентски групи и  клубове.
 • Ранна диагностика  на рака на гърдата.
 • Нарушения в храненето.
 • Психично здраве. Справяне на стреса по време на изпити.