Клуб "Здраве" е учреден на 12​.10.2012 г. 

​В клуб "Здраве" членуват студенти от  специалност "Медицинска сестра".
Клубът реализира разнообразни дейности, включващи проучване на здравните потребности на младите хора и тяхното ниво на информираност, организиране на семинари на здравни теми, участие в местни, регионални и национални форуми, свързани със здравето на студентите.
​Целите на клуба са:
  • Постигане на по- добра здравна информираност на студентите от Русенски университет с цел подобряване на физическото и психическото им здраве. 
  • Превенция и промоция на Социално значими заболявания.