Ръководител: гл. ас. д-р Валентина Радева
GSM: 0878 789 527