Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. по открита процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​ДЗЗД Клъстер  Автономна платформа за граждански въздушни услуги, да се превърне във водеща организация в предлагането на знания и услуги и експертизи в областта на приложението на ДУЛС (дистанционно управляеми летящи системи) в България.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​1. Създаване на центрове за квалификация и сертифициране на дейността.

2. Създаване на собствен пазарен образ чрез търговска марка, корпоративна идентичност и дизайн.

3. Създаване на нови продукти и услуги, обновяване на съществуващите и тяхното лицензиране.

4. Осъществяване на програми, повишаващи конкурентоспособността на отделните организации - членове на ДЗЗД Клъстер Автономна платформа за граждански въздушни услуги.

Цели на проекта на английски език

​Cluster Autonomous platform for civil aerial services to become a leading organization for providing knowledge, services and expertise about the usage of UAVs (unmanned aerial vehicles) in Bulgaria.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"