Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът се изпълнява от Агенция за социално подпомагане с партньорството на Държавна агенция за закрила на детето и асоцииран партньор - Национално сдружение на общините в Република България.
Изготви се анализ на всички социални услуги по региони. На базата на тези анализи се изготви национално ръководство за планиране на набор от необходими услуги на областно ниво и каталог на действащите социални услуги по общини, който излезе през месец януари 2013год.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"