Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Основна цел на проекта е да се увеличи общественото признание за учените, като се предложи на широката публика, без оглед на възраст и образование, възможността да открие „скритото лице" на науката чрез обсъждане в директен контакт с учени на влиянието на научните изследвания върху ежедневния живот.

Специфични цели на проекта са:

  • Разкриване на скритите страни от живота и дейността на учените, техните таланти и житейски мечти;
  • Повишаване на обществената осведоменост за приноса на учените към обществото и в частност към ежедневния живот на гражданите и подобряване на тяхното благосъстояние;
  • Акцентиране върху важността на европейското и международното сътрудничество в науката и изследванията

Цели на проекта на английски език

​The K-TRIO 2 consortium organized in several years Researchers’ Night in Bulgaria in different cities
making people and especially children and youth aware of researchers’ profession and the contribution of
research to economy and society. The public opinion surveys show that the Researchers’ Night became
a popular event in many Bulgarian cities. People enjoy the variety of activities offered and would like to
make the Researchers’ Night a regular “Fall rendez-vous” in their city with a lot of fun and interaction with
researchers.
Taking into account the objectives of the Researchers’ Night initiative of the EC, and the previous
experience of the consortium, the project K-TRIO 2 sets as its main goal to enhance public recognition of
researchers and innovators and their role in society and to encourage young people in Bulgaria to embark
on research career. In the framework of the Europe 2020 strategy, the project focuses on the need for
increasing the number of researchers and innovators in Europe and to foster the interest of the society and
the youth, in particular, to research and innovation.
For achieving the main goal, the following project objectives are defined:
# to disclose to the public the hidden sides of life and work of researchers, and show them as professionals
and ordinary people;
# to highlight the EU emphasis on its researchers, the role of researchers in the Knowledge triangle and for
building the Innovation Union;
# to involve citizens in debates on the contribution of researchers to European economy and society, as
well as in ideas generation and open innovation;
# to foster active citizens position on the policy for growing research talents and making research and
innovation attractive for young people.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"