Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Проектът цели подобряване и завършване на академичното и професионално обучение на студенти, завършващи разнообразни специалности: Екология, Международен бизнес, Производство и развитие, Строителство, Транспорт, Електротехника и електроника. По-точно проектът подкрепя бакалаври при придобиването на основни технически умения и интелектуални компетенции, нужни за действие с голяма степен самостоятелност и отговорност в настоящия и бъдещ глобален пазар, пазар, който е изправен пред предизвикателствата на опазването на околната среда, изразходени енергийни ресурси и устойчиво развитие.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

The EDUCATE-IP aims to improve and complete the academic professional training of students graduating from a large variety of specialisations: Environmental Engineering, Ecology, International Business Management, Production and development, Building and construction, Transportation, Electrical and Electronic Engineering. More specifically, the project targets at supporting the bachelor students (1st cycle) in acquiring the core technical skills and the intellectual competences necessary to operate, with a high degree of autonomy and responsibility, in the current and future globalized labour market, a market which is facing the challenges of environment protection, depleted energetic resources and sustainable development.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"