Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Целта на проекта е засилване на партньорството с бизнеса и научноизследователската общност за подготовка на висококвалифицирани специалисти от професионални направления „Електротехника, електроника и автоматика” и „Комуникационна и компютърна техника”, ОКС „бакалавър”, редовно обучение, отговарящи на съвременните изисквания на потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"