Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Изследване на необходимостта от усъвършенстване на методиката на управление на производството и машинопарка в земеделско предприятие, в условията на дигитална икономика. - идентифициране на реалната среда за изследване, наемане на базите и снабдяване с необходимите измервателни устройства и съгласуваност на отчетената база данни с цел създаване на обща платформа"

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"