Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Основната цел на предложения проект се състои в адаптиранеане на съществуващ вече педагогически инструмент „DVD Графовил” на английски и френски език, предназначен за хора от различни възрасти, които искат да развиват своите езикови компетенции. Същевременно посредством епизодите представящи 100 професии и занаяти, той подпомага професионалното ориентиране и мобилността в Европа. Педагогическият инструмент може да бъде използван за самообучение и индивидуално обучение, тъй  като в него са разработено 50 езикови особености посредством забавни персонажи, които ги представят.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"