Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Идеята на проекта е да се свърже работата с дейността на асоциацията EAEEIE за съвместно разработване на Web портал за представяне на работата и за гарантиране на нейната устойчивост, да се придаде нова компетентност на тази международна Европейска организация
в научно-изследователската работа.Дейностите по проекта произтичат от следните цели:
-  да се ускори обменът на информация за образователните системи чрез централен портал;
- да се стандартизира признаването на дипломите, продължителността на квалификация и обучение
- да се стимулира обменът на студенти и служители и стартиране на сътрудничество ;
- да се разработи съвместна мрежа за мобилност и учебни материали;
- да се участва в съвместно оценяване на качеството на средства за електронно обучение

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Анализ на продължаващото обучение по електроинженерство и
информационни технологии в Европа за бакалаври и магистри и изработване на препоръки. Изследване на добрите практики при използване на нови технологии в обучението по електроинженерство и информационни технологии и предлагане на наръчник за оценка на методите за електронно обучени и интензивни курсове. Създаване на виртуален център по предприемачество и Международна мрежа за учебни планове. Разработване на книги, представящи резултатите
от работата по проекта и проведените експерименти.

Цели на проекта на английски език

The original idea is to link our work with the activity of the EAEEIE association to develop together a Web Portal to promote our work and toguarantee its sustainability, bringing a new competency to this International European association in the research area. All the activities done in this project will follow these objectives
- to faster exchanges of information on educational systems by a central Gateway,
- to standardize recognition of diplomas,qualification and study periods
- to stimulate student and staff exchange and startups cooperation
- to develop joint mobility network and teaching materials
- to participate in mutual quality assessment of e-learning tools


Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"