Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

С проектирането на Интегрирана система за динамичен контрол и известяване за технологични рискове, проектът ще реши някои специфични потребности, пречки и слабости, установени в трансграничния регион на река Дунав и ще се превърне в полезен инструмент за устойчивото развитие на тази област.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

By the development of Integrated system for dynamic monitoring and warning for technological risks the project will resolve some specific necessities, impediments and weaknesses identified in the Danube cross-border area, becoming an useful instrument for the sustainable development of this area.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"