Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

чрез интердисциплинарно приложно изследване да се положат основите на политика за интегрирана идентичност на Българо-румънския трансграничен регион; да се обогатят проучвателните и комуникационни практики, свързани с регионалните предимства и перспективи; да се създаде работна рамка за утвърждаване на бранд на трансграничния регион, концептуализиран като БРОД (Българо-румънски области за добросъседство).

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​To promote a policy on integrated identity of the Bulgarian –Romanian cross-border region on the basis of an interdisciplinary neighbourhood study; to add value to the research and communication practices related to regional strengths and opportunities; to establish a framework for the branding of the cross-border region within the concept of RO-BUL-NA (Romanian-Bulgarian Neighbourhood Area).

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"