Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Security, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Разработване на необходими инструменти за координиране на вътрешносекторните дейсноти за защита на критична инфраструктура в ситуация намногостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"