Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Erasmus Mundus, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Обучение на бакалаври, магистри и докторанти и обмяна на опит на преподаватели от Грузия, Армения и Азaрбайджан.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​Teaching of bachelor, master and doctor students and mobility of teachers from Georgia, Armenia and Azerbaijan. 

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"