Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Академичен състав от 6 Европейски университета разработи съвместен модул Зелен и безопасен пътен транспорт в местните общини”, който беше преподаван по време на Интензивната програма през пролетта на 2013г. Учебните дисциплини са ориентирани към екология, безопасност и организация на транспорта в местните общини.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Academic teachers of 6 European universities developеd a joint module „Green and Safe Road Transport in Local Comunities”, that was taught during the IP. Teaching modules have been orientated on ecology, safety and organization of transport in local communities.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"