Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Разработване на инфраструктура за електронно обучение базирано на облачни услуги и ефективни обучителни материали и процедури с цел подобряване на професионалното обучение по мехатронни технологии

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​The aim of CLEM is to develop aninfrastructure for e-learning based on cloud services and effective teaching }materials and procedures to enhancevocational education and training (VET) mechatronics technology.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"