Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Централноевропейска програма за академичен обмен

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Основните цели на ЦЕПУС мрежата е провеждане на съвместни научни изследвания, обмен на студенти и преподаватели за обучение и научна дейност, разработване на съвместни учебни планове и програми, организиране на научни форуми, създаване на нови GeoGebra институти и др.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

  • научни изследвания;
  • обмен на студенти и преподаватели;
  • обучение на студенти – над 150 месеца;
  • разработване на съвместни учебни планове и програми;
  • организиране на летни школи, научни конференции;
  • коопериране с много научни организации;
  • създаване на нови GeoGebra институти и др.

Цели на проекта на английски език

The main aims of the CEEPUS network is to develop joint scientific research, exchange university students and teachers for research and training, developing joint curricula, organizing scientific events, creating new GeoGebra institutions, etc.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"