Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма South East Europe Transnational Cooperation Programme, финансирана във връзка с изпълнението на Регионалната политика на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​HINT е разработен в отговор на конкретни проблеми, свързани с плаването по вътрешнитеводни пътища, транспорт, подчертани от Дунавската комисия и набелязани в Стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав или стратегия „Европа 2020“ по отношение на мобилността на работната сила и недостиг на достатъчноперсонал в сектора и изпълняване на набелязаните мерки в транснационалния планза действие, изготвен в рамките на NELI.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​HINT comes as a response to the specific inland waterway transport issues highlighted by the Danube Commission and emphasized in the European Union Strategy for the Danube Region or Europe 2020 in terms of mobility of workforce
and shortage of adequate personnel in the sector and implements the measures identified in the Transnational Action Plan drawn up within NELI.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"