Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма COST, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Очакваните резултати са солидна основа за ARTS техническа
инфраструктура (общ речник, общи класификации, споделени технически платформи, нови алгоритми, показатели и др.), които ще се изработят чрез свързващи срещи и работни срещи и краткосрочни визити.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​Expected results are sound foundation for ARTS technical infrastructure (common) vocabularies, subject area classifications, shared technical platforms, new advanced algorithms, benchmarks etc) which will be produced through network activities such as workshops and short term scientific missions.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"