Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​В наши дни изменението на климата води до сериозни проблеми в обществата по целия свят и в Европа започват да се усещат тези последствия. В същото време европейската общност е изправена пред сериозни икономически проблеми като има спешна нужда от намаляване на използването на енергия и опазването на околната среда. Проект PLEEC ще даде възможност на градове с новаторски и амбизиозни планове за пестене на енергия да обменят своите възгледи и цели. Проект PLEEC ще направи оценка на състоянието на енергийната ефективност в няколкото участващи европейски градове с население до 250 000 жители.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​Today climate changes causes serious problems to the societies worldwide and Europe starts to feel its consequences. At the same time European community is facing economical problems. One of the main producers of greenhouse gases is the non sustainable energy production and use. Therefore there is an urgent need to reduce energy use in most cost effective way. PLEEC will gather cities with innovative planning and ambitious energy saving golas. It will identify technology, citizen's behaviour and structure driven efficiency potentials within urban planning and key city aspects. PLEEC will asses the status of energy efficinecy and energy flows in the participating European middle size cities.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"