Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма FP 7, финансирана от Европейската комисия на Европейския съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Стимулиране на интеграционни процеси и повишаване на капацитета на пет Европейски региона в областта на интермодални транспортни операции и превози на хора и товари.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Изграждане на междуинституционален клъстър, който да извърши задълбочен анализ на регионалните транспортни практики и стратегии, да установи предпоставки за концентрирани научно-изследователски дейности в тази област; Организиране на среда за изграждане на съвместна стратегия и съставни политики за изготвяне на Общ план за действие с интегриран бизнес план; Стимулиране на взаимното обучение чрез провеждане на международни семинари в подкрепа на целите на Общия план за действие в унисон с Европейските интеграционни процеси, и др.

Цели на проекта на английски език

The aim of the project is to enhance the integration process and the capacity of the five European regions Canary Islands (ES), Bremen (DE), Marmara (TR), Calabria (IT) and Ruse (BG) towards their development of regional RTD and economic policies and research strategies related to transport concerns, in particular to intermodal freight and passenger transport.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"