Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Фонд „Научни Изследвания“, двустранно научно и технологично сътрудничество между Република България и Китайска народна република.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Създаване на референтни модели на бизнес процеси за откриване на условия за възникване на блокировки в производствени процеси. Разработване на методи за елиминиране на негативни ситуации, които да влияят на началните модели.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Извършване на съвместни изследвания

Цели на проекта на английски език

​Joint Research

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"