Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Развиване на мултипрофе-сионални и междукултурни компетенции и умения на студентите да изобретяват и създават идеи, продукти, прототипи или помощни средства за подобряване качеството на живот, обучение, работа и игра на отделни лица, общности и цялото междукултурно общество.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

The IP aims at developing multi-professional and intercultural competences and abilities of students to invent, create ideas/products/ prototypes or assistive technology to improve quality of life in living, learning, working and playing for individuals, communities, intercultural society.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"