Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​С този проект се цели да започне задълбочено изследване, на база на което да се разработят модели за начините, по които институциите за висше образование в Европа, които обучават в областта на електроинженерството и информационните технологии, могат да отговорят на съвременните предизвикателства.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​This project sets out to firstly explore and then provide models for ways in which higher education institutions in Europe in the Electical and Information engineering disciplines can respond to current challenges.

Information brochure: https://drive.google.com/file/d/0Bw2t8Y_A5SBAekNKMDRtdklVbGM/view?usp=sharing

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"