Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма TEMPUS IV, финансирана от програма за Обучение през целия  живот на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Да се модернизират ВУЗ-ове в Узбекистан в съответсвие с Европейските реформи (и в частност – Болонския процес) като по този начин се допринесе за достигане на икономика, която се базира на усточивост, знание и иновации. Да се подсили триъгълника на знанието: образование-изследоватекса дейност-иновации чрез местно, регионално, национално и международно коопериране.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​To modernize the higher education institutions in Uzbekistan in line with European reforms and in particular the Bologna process and contribute to the achievement of a sustainable, knowledge based and innovation driven economy. To enhance the knowledge triangle: education-research-innovation through local, regional, national and international cooperation.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"