Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма TEMPUS IV, финансирана от програма за Обучение през целия  живот на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Проектът цели да се разработи съвместна магистърска програма о електроинженерство в Бирзайн Университет и в Палестинския Политехнически Университет, която да даде възможност на студентите да специализират в едно от двете направления в областта на електроинженерството: енергетика/електроснабдяване и мрежи/комуникации, както и да се осигурят необходимите лабораторни и библиотечни ресурси, които да се използват от студентите по време на тяхното обучение, реализирането на магистърски проект и окончателно написване на магистърска теза

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​The project aims to develop a Joint MSc programme in electrical engineering at Birzeit and Palestine Polytechnic University allowing students to specialise in one of the two EE engineering streams: enrgy/power or networking/communications and provide necessary laboratory and library resource to be utilized by graduate students during their studies and MSc project mplementation and write up of thesis.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"