Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма TEMPUS IV, финансирана от програма за Обучение през целия  живот на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Проектът разглежда спешната необходимост от повишаване на социалната адаптация, активната гражданска позиция, личното развитие, конкурентоспособността и възможностите за наемане на работа на арменските, грузинските и украинските граждани чрез качествени програми за ОЦЖ. По- конкретно той цели да разработи и актуализира националните и институционални политики за реализация на дейности и програми за ОЦЖ.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

​The project adresses the urgent need for enhancing social inclusion, active citizenship, personal development, competitiveness and employability of Armenian, Georgian and Ukrainian citizens trough quality LLL programs. More specifically, it seeks to develop and actualize national and institutional policies for the implementation of LLL activities, piloting and sustaining of LLL programs.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"