Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма ERASMUS, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Постигане на интелигентен растеж и построяване на компютърно общество, базирано на знания и иновации, чрез повишаване на качеството на компютърното образование, въвеждане на съвременни иновативни технологии в образованието, споделяне на знания, обсъждане на методологии, подкрепа на разпространение на добри практики между всички страни.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

The achievement of intelligent growth, and building a knowledge and innovation based computer society through raising the quality of computing education, introducing modern innovative technologies in education, sharing knowledge, discussing methodologies, promoting exchange of good practice between all parties.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"