Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Leonardo da Vinci, финансирана от програма Обучение през целия  живот на Европейската Комисия

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Основната цел на проекта е осигуряване на възможност за студентите от ETOС (Оснабрук) за работа в различна среда, опознаване на различен начин на живот и традиции и осъзнаване значението на културните ценности.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Организация на практическото обучение.Логистична подкрепа на студентите.Мониторинг на мобилността.

Цели на проекта на английски език

​The main aim of the project is to provide opportunities to students from ETOS (Osnabruck) to work in a different context, to experience different lifestyle and traditions and expand their awareness of cultural issues.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"