Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Програма Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013”, съфинансирана от  Европейския фонд за регионално развитие на Европейския Съюз.

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Целта на проекта е да се свържат местните стратегии за обществения транспорт за да се гарантира успешното преминаване на потока от хора и стоки на контролно-пропускателните пунктове.

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Изследвания във връзка с използването на чиста енергия за съхопътнен и речен транспорт в зоната Калараш-Силистра.Проектиране на специфично обурудване за плавателни съдове, подходящи за малък транспортен трафик, които да се енергоосигуряват от местни възобновяеми енергийни ресурси.Техническо обучение за реализираната иновационна речна транспортна система. Изработване на  обща стратегия за съхопътнен и речен транспорт в зоната Калараш-Силистра.

Цели на проекта на английски език

The project aims to connect the local strategies on public transport to assure people and goods flow to the crossing points.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"