Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

​Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. по открита процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България"

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

"Развитие на приложните изследвания в Русенския университет"

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Цели на проекта на английски език

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"