Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

Сайт на проекта

Лого на проект

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Да изгради капацитет във висшите институти и преподавателите, да интегрира виртуалната и добавена реалност в преподаването и ученето, развивайки ключови приоритети на ЕС. Разработване на инструментариум, курс за обучение и MOOК за интеграция на VR/AR във висшето образование.

Цели на проекта на английски език

To build the capacities of HE institutions and their staff, to integrate Virtual and Augmented Reality in teaching and learning, targeting key EU priorities. Developing a Toolkit, a training course, and a MOOC on integrating VR/AR in HE.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"