Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта

​Разработване на 7 езика на много презентационни материали, онлайн-базирана образователна платформа и онлайн игра, които представят живите нематериални културни съкровища на Европа (съкровища, запазвани и предавани от поколение на поколение). Нематериалното културно наследство е дефинирано от УНЕСКО като:

1) устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на нематериалното културно наследство;

2) художествено-изпълнителско изкуство: танцуване, пеене, свирене и традиционни детски игри;

3) социални обичаи, обреди и празненства;

4) знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;

5) знания и умения, свързани с традиционните занаяти, домашни дейности, поминъци.

Партньори по проекта са: Института за обучение на хора от третата възраст към Университета в гр. Улм, Германия; Център за изследвания на културното развитие в гр. Белград, Сърбия; Университета в гр. Аликанте, Испания; FEDERUNI – Обединение на съюзите на пенсионерите в Италия; Асоциация на писателите в гр. Тимишоара, клон Банат, Румъния.

Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

​Проектът има за цел да повиши осведомеността за значението на общото европейско културно наследство чрез събиране на нематериалните културни съкровища в страните партньори и представянето им на онлайн базирана образователна платформа и дигитална игра за различни възрасти.

Цели на проекта на английски език

​The project aims to raise awareness of the importance of the common European cultural heritage through collecting the immaterial cultural treasures in the partner countries and presenting them with an online-based educational platform and digital game for different ages.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"