Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Проекти Русенски университет "Ангел Кънчев"
Управление на разрешенияУправление на разрешения

Заглавие

Заглавие на английски език

Идентификатор на проект

Начална дата на проект

Крайна дата на проект

Финансираща програма

Пояснения за финансирането

Тип на финансиращата програма

Описание на проекта


  • Проектиране и създаване на 6 интегрирани туристически продукта/услуги, включително система за предаване на видео информация от 360 градусови камери в реално време, информационни туристически системи, реализиране на система за визуализация на 3D съдържание в холограмни пирамиди и провеждане на два броя двудневни 3D прожекции в Русе и Дробета-Турни Северин.
     
  • Създаване на една съвместна стратегия за популяризиране на културното наследство в трансграничния регион между Румъния и България.
     
  • 2500 повече посещения на подкрепени обекти за културно и природно наследство и атракции в трансграничния регион между Румъния и България. 
  • 2500 повече туристически нощувки в трансграничния регион


Сайт на проекта

Лого на проект

 

Ръководител на проекта

Лица за контакт

Цели на проекта

Целта на проекта е да покаже, че съвременните информационни и комуникационни технологии могат да бъдат използвани за по-широко популяризиране и привличане на повече туристи в музеите в трансграничния регион.

Цели на проекта на английски език

​The aim of the project is to show that the modern ICT technologies can be used for the wider popularization and the attraction of more tourists in the museums and the CBC area.

Прикачени файлове

Тип съдържание: Проект
Създадено в от
Последна промяна в от
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"